Стара картинка лого

Енергия

Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комут. устройства

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...

Решения за сградни инсталации
Решения за сградни инсталации

Модулни електроразпределителни табла за жилищни и офисни сгради, модулна защитна и комутационна апаратура

Защитни устройства
Защитни устройства

В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства ...

Приложения в енергийната техника
Приложения

Многообразието носи сила

Arrow II
Arrow II

Schrack Technik разработи нова гама разединители със стопяеми предпазители ARROW II

Стълбищни автомати и импулни релета
Стълбищни релета

Импулсно реле STELLA с времева функция

Дефектнотокови защити PRIORI
PRIORI

SCHRACK PRIORI интелигентната дефектнотокова защита

Комбинирани дефектнотокови защити 3P+N
LS/FI 3P+N

Научете повече за предимствата на нашиата LS/FI комбинирана дефектнотокова защита