Стара картинка лого

Автоматични и въздушни прекъсвачи

Серии MC и MO

Най-често използваните устройства за защита на електроразпределителните системи са автоматичните прекъсвачи. Прекъсвачът е механично комутационно устройство, което може да включва, провежда и прекъсва токове при нормални работни условия, а също така и да включва, провежда за определено време и да прекъсва токове при нежелани събития, като например при късо съединение.

Сериите МО и МС прекъсвачи НН (ниско напрежение), притежават функции, чрез които се осигурява високо ниво на селективност и оптимална защита, в диапазона от 16 до 6300 А. Тези прекъсвачи работят отлично съвместно, като имат възможност да комуникират помежду си.

Предимства: 

 • В прекъсвачите се вграждат защитни блокове, които могат да контролират и предпазват, както обикновени, така и специални електроинсталации, благодарение на своите възможности за настройки по ток и времена на изключване
 • Защити от претоварване и к.с.(термомагнитни) и защити от к.с.(магнитни) - използват биметална пластина и електромагнит, за да установят тока на претоварване и късо съединение. Подходящи са за мрежи с променлив и постоянен ток
 • Електронни защитни блокове - стойността на тока, който преминава през защитния прекъсвач, се обработва от електронен компонент (микропроцесор), който го сравнява с предварително зададени стойности. При превишаването на тези предварително зададени стойности се задейства изключването чрез отварящ соленоид, който директно въздейства на работния механизъм на прекъсвача
 • Защити от ток на утечка - допълнителни защити, които могат да бъдат компактни устройства, свързвани към автоматичния прекъсвач или с помощта на дефектнотокови релета

Въздушни прекъсвачи, серии MO

Въздушните прекъсвачи MO покриват напълно диапазона 630 - 6300 A само с три типоразмера. Номиналният ток на всички контакти може да бъде оптимално настроен към разширителното стъпало с помощта на настройващи щифтове. Най-малкият номинален ток на настройващият щифт е 250 А и при това с интервал на настройка от 0,4 до 1x In.

Прекъсвачите MO имат еднаква височина и дълбочина в целия диапазон на тока. Широчината на прекъсвачите се променя в зависимост от броя полюси и размера на панела. Фиксираните и изтеглящите се варианти на прекъсвачите МО имат еднаква ширина.

Номинална комутационна способност: Icu при AC 500 V (kA) / Icu при DC 300 V (kA):

 • Типоразмер 1: B = 55 kA, N = 66 kA (от 250A до 1600А)
 • Типоразмер 2: B = 66  kA, N = 80 kA (от 250A до 3200А)
 • Типоразмер 3: H = 100 kA, (от 1250A до 6300А)
 • Прекъсвачите MO до 5000 A са с хоризонтално свързване като стандарт. Прекъсвачът MO 6300 A е оборудван с вертикални съединения
 • Допълнително са възможни следните варианти на свързване: вертикални, хоризонтални или  фланцови съединения

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Въздушни прекъсвачи, серии MO

1) Въздушни прекъсвачи МО, от 630 А до 6300 А; 2) Външни разширителни модули ; 3) Комуникационен модул за PROFIBUS; 4) Сигнален контакт на положението: модул за направляваща рама; 5) Главни монтажни елементи: а)  Предно свързване; Ь) Предно свързване, двойно; с) Фланцово свързване; d) Хоризонтално свързване, задна страна; е) Вертикално свързване, задна страна; 6) Направляваща рама; 7) Допълнителен щепселен конектор; 8) Допълнителен контакт; 9) Моторно задвижване; 10) Брояч на работните цикли; 11) Електронен изключвател; 12) Параметрично устройство; 13) Защитен модул срещу отпадане на заземяване; 14) 4-редов LCD дисплей; 15) Уплътнителна рамка за врата; 16) Настройващ щифт; 17) Авариен стоп; 18) Минимално напреженов изключвател

Въздушни прекъсвачи, серии MO – защитни функции

Настройката на защитните блокове зависи от типа инсталация, за която е предназначена защитата, както и координацията с другите устройства в мрежата. Параметрите, които се настройват, са ток и време, като по този начин може да се конфигурира индивидуална крива на изключване за всеки конкретен случай.

Електронната защита на прекъсвач МО се характиризира с криви на изключване. Тези криви съдържат сектори, който се регулират чрез стойностите на тока и времето на сработване, Защитните функции и настройваемите параметри на електронната защита са следните:

 • Защита от претоварване (термична защита) с обратнозависимо продължително времезакъснение, където: Ir - ток на настройка на термичната защита; In - номинален ток; tr - времезакъснение на термичната защита
 • Бързодействаща защита от к.с. с настройваемо времезакъснение, където: Isd - ток на сработване на бързодействащата защита; tsd - времезакъснение на бързодействащата защита
 • Ii - ток на сработване на мигновената защита (токова отсечка). При ток на к.с. по-голям от Ii автоматичният прекъсвач трябва да изключи мигновено

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Автоматични прекъсвачи с лят корпус, настройваеми, серии MC

Schrack Technik предлага гама от настройваеми прекъсвачи с лят корпус, подходящи за различни приложения, като защитен автомат в главни или разпределителни табла в жилищни сгради или за индустриално приложение в тежки условия на експлоатация за големи токове. От малкия компактен размер MC1 до прекъсвач MC4 за номинални токове до 1600А, винаги ще намерите правилното решение.

За различните приложения има различни версии на автоматите. Автоматични прекъсвачи с термомагнитна или електронна защита с възможност за комуникация и следене на различни параметри в защитаваната линия. Подходящи за мрежи с променливо или постоянно напрежение, за защита за електропреносни мрежи с дълги кабелни линии. Защита за генератори и трансформатори, прекъсвачи с термомагнитна или електронна защита за електродвигатели до 1400А.

Наличните аксесоари като моторни задвижвания, шунтови и минимално напреженови изключватели за различни управляващи напрежения, позволяват прекъсвачите с лят корпус да се използват като секционни или АВР превключватели до1600А.

Автоматични прекъсвачи серия MC с термомагнитна или електронна защита за електродвигатели

Подходящи за защита на мощни електрически двигатели, както и защита на захранващия кабел срещу претоварване и късо съединение.

С настройваема термомагнитна или електронна защита, дават възможност да се зададат нужните параметри за токоограничаване по претоварване и по късо съединение в границите, които изисква електрическият двигател.

Прецизната настройка на токоограничаване по късо съединение е от изключително значение, когато се стартира специфичен електрически двигател или се експлоатира в режими на работа с чести превключвания.

Автоматични прекъсвачи серия MC с електронна защита

Eлектронната защита следи за стойността на тока, който преминава през защитния прекъсвач с по-голяма прецизност. Параметрите на мрежата се обработват и следят от електронен компонент (микропроцесор), който ги сравнява с предварително зададени стойности. При превишаването им се задейства изключването на прекъсвача чрез отварящ соленоид, който директно въздейства на работния механизъм на прекъсвача.

Тези прекъсвачи са подходящи за мрежи с променливо или постоянно напрежение, за защита на електропреносни мрежи с дълги кабелни линии. Защита на генератори и трансформатори, както и за големи токове с тежки условия на експлоатация. В нерядки случаи, в индустриалните приложения се търси възможност зa комуникация между отделните апарати и внедряването им по сложна система за мониторинг.

Комутационната възможност на автоматичния прекъсвач се определя от максималния ток на късо съединение (к.с.), който дадения автоматичен прекъсвач е в състояние да изключи, запазвайки работоспособността си. Номиналните изключвателни възможности на автоматични прекъсвачи се регламентират от стандарт БДС EN 60947-2 и описват допустимия брой комутационни цикли на включване и изключване при късо съединение:

Автоматични прекъсвачи, серия MC

1) Прекъсвач МС; 2) и 3) Клемна капачка; 4) Защита срещу допир 1РХ2 за капачката; 5) и 6) Тунелна клема за медни или алуминиеви кабели; 7) Клема за кабелни обувки; 8) Клема за контролната вериrа; 9) Щепселен модул; 10) Монтажна плоча за DIN релса; 11) Свързване от задната страна; 12) Дистанционер; 13) Допълнителен спомагателен контакт за индикация на състояние; 16) Въртяща ръкохватка за директен монтаж; 17) Удължаваща ос; 18) Въртяща се ръкохватка за врата; 19) Въртяща се ръкохватка с механизъм за завъртане; 20) Маркираща табелка; 21) Рамка за врата; 22) Дистанционно задвижване 23)  Блокиращ механизъм в изключено положение; 25) Комуникационен модул (DM1); 26) Конектор за предаване на данни; 27) Интерфейс Profibus; 28) Напреженов изключвател или допълнителен контакт с ранно включване; 29) Автономно захр. за мин. напреженов изключвател

Аксесоари за автоматични прекъсвачи серия MC

Голямо разнообразие от аксесоари – въртящи ръкохватки за директен монтаж или изнесена с удължаваща ос за врата или лицев панел. Възможност за заключване в изключено положение или механична блокировка между различни прекъсвачи.

Налични аксесоари като моторни задвижвания, шунтови и минимално напреженови изключватели за различни управляващи напрежения, позволяват прекъсвачите с лят корпус да се използват като секционни или АВР превключватели до 1600А. Гамата на прекъсвачите е допълнена дефектнотокови защити или модули за ток на утечка.

Селективност

Автоматичните прекъсвачи с лят корпус, серии MC и въздушни прекъсвачи, серии МО, предлагани от Schrack Technik, притежават функции, чрез които се осигурява високо ниво на селективност и оптимална защита в диапазона от 16 до 6300 А. Тези прекъсвачи имат възможност да комуникират помежду си при поява на късо съединение (к. с.).

Изборът на автоматичен прекъсвач НН изисква неговата изключвателна възможност Ics да бъде по-голяма от изчисления максимален ток на късо съединение в мястото дадената електрическа верига. Изборът зависи от типа инсталация, за която е предназначен прекъсвача, както и координацията с другите устройства. 

Благодарение на начина, по който са конструирани, прекъсвачите МО и MC имат високо нивo на селективност, което ви позволява да се изгради оптимална селективна система. Тази функция помага за предотвратяването на тежки аварии в електрическата мрежа и повишава безопасността.

Селективността означава, че при възникване на к.с. или претоварване в дадена точка, реагира защитната апаратура разположена най-близко над защитаваното електрооборудване, докато останалите апарати остават във включено състояние. По този начин к.с. се локализира точно и изключва най-близкия горностоящ прекъсвач по посока на енергийния поток, като се избягва неселективното изключване на електрически товари и токови кръгове.

Открийте всички продукти от раздел Aвтоматични прекъсвачи с лят корпус и въздушни прекъсвачи, подредени в 11 категории, тук.

Разгледайте тук:

Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комут. устройства

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...