Стара картинка лого

Kлеми и разпределителни блокове за алуминиеви и медни кабели

Разпределителен блок с пружинни клеми "Toolless Connection"

Този разпределителен блок може да се използва за множество приложения. Изключително подходящ е, когато са необходими много разклонения, които да могат да се разкачат бързо и безопасно от захранващата мрежа. Благодарение на компактния си размер, разпределителеният блок с пружинни клеми "Toolless Connection" спестяват не само монтажно място в електрическото табло, но и значително намаляват времето за окомплектоване и опроводяване. Допустимо токово натоварване - 250 A, 50 A за всяка пружинна клема. За медни кабели със сечение1.5 mm² – 10 mm².

Клеми и разпределителни блокове за алуминиеви и медни кабели

Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комут. устройства

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...