Стара картинка лого

Предварително сглобени и тествани табла, серии MODUL 2000ТТ и MODUL 4000ТТ

Предварително тествани и конфигурирани табла съгласно БДС EN 61439:

Стандартът важи за всички жилищни и индустриални електроразпределителни уредби, като изисква асемблатора на електрическото табло да предостави изчисления за тока на късо съединение и температурата.  

Предимства на таблата от серии Modul 2000TT и Modul 4000TT:

 • Лабораторно тествани табла, не се изискват изчисления от страна на изпълнителя
 • Може да се използва 100% от номиналния ток (в противен случай 80% за изчисления без тестване)
 • Предварително сглобена шинна система, спестява време и изпитания 

Предварително тествани и конфигурирани табла, серия Modul 2000TT

Modul 2000TT е съвременна комбинация от разпределителни устройства за ниско напрежение в диапазона от 630A до 1600A - тествана съгласно стандарта БДС EN IEC 61439 – 2  Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения. Стандарта определя специфичните изисквания за захранващи ККУ (ЗККУ), обявените напрежения, на които не превишават 1000 V, променливо напрежение или 1500 V, постоянно напрежение. Този стандарт трябва да се използва съвместно с IEC 61439-1.

При избор на предварително сглобени разпределителни табла, главната шина, включително връзката към прекъсвача, е предварително изпълнена, като са заложени и изолационни капаци, за да се предотврати случаен контакт с частите под напрежение. При желание към таблото може да се поръчат допълнително измервателни уреди и защита  от пренапрежения.

Предимства:

 • Типово тествана система до 1600A: 3- и 4-полюсна
 • Номинален ток: In = 1600A (IP 31) / 1250A (IP54)
 • Номинално напрежение: Un = 3x230/400V, 50 Hz
 • Номинално изолационно напрежение: Ui = 1000V
 • Номинално импулсно напрежение: Uimp = 4kV
 • Номинален кратковременно издържан ток: Icw /Icc = 50kA

Открийте всички продукти от раздел Modul 2000TT Предварително сглобени разпределителни табла, подредени в 3 категории, тук.

Разгледайте тук:

Modul 2000TT Предварително сглобени табла, секция за прекъсвачи

Основната тоководеща шина, включително и връзката към прекъсвача, е предварително сглобена. Секцията е тествана в съответствие със стандарта EN 61439, така че не е нужно да се извършват допълнителни термични изчисления или пресмятане на тока на късо съединение. Избира се MCCB прекъсвач с размер MC4 за токове от 630A до 1600A.

Modul 2000TT съвместими прекъсвачи MC4, от 630А до1600А

Всички типови изпитания на системата Modul 2000TT са изпълнени с прекъсвачи MC4. Автоматичните прекъсвачи от серия MC, се характеризират с многообразието от аксесоари. Предлагат се варианти на прекъсвач, както с термомагнитна защита, така и с електронната защита, която следи за стойността на тока, който преминава през защитния прекъсвач с по-голяма прецизност.

Подходящи за мрежи с променливо или постоянно напрежение, за защита за електропреносни мрежи с дълги кабелни линии. Защита за генератори и трансформатори, както и за големи токове с тежки условия на експлоатация. Таблата от системата Modul 2000TT, се предлагат с конфигурирани шинни системи за трипроводни (3P) или четерипроводни (4P) прекъсвачи с включен нулев проводник.

Modul 2000TT предварително сглобени табла, секция за HRC вертикални разеденители със стопяеми предпазители

При избиране на предварително конфигурираната секция за HRC вертикални разединители, тоководещата шина е монтирана, като са разпробити монтажните отвори за разединителите NH и са снабдени с крепежни болтове и гайки. Включени са изолационни капаци, за да се предотврати случаен контакт с тоководещи части. 

Modul 2000TT са съвместими с HRC вертикални разединители. Могат да бъдат оборудвани с прекъсвачи, размери от 00 до 03, в зависимост от изискванията на конкретния проект. Широка гама от аксесоари, клемни капаци и разнообразието от възможности за свързване на изходящите кабели, тези табла са идеалното решение за всякакви приложения. Възможността да се монтират токови трансформатори в корпуса на HRC разединителите, позволява оптимизиране на пространството и значително намаляване на времето за монтаж.

Предварително тествани и конфигурирани табла, серия Modul 4000TT

Модул 4000TT е лабораторно тествана комбинация от комплектни комутационни устройства за номинални токове до 5000A:

Съвременна оптимално конфигурирана конструкция от табла за електроразпределение на  обществени сгради, болници, търговски и промишлени предприятия.

Предимства на таблата Modul 4000TT:

 • Симетричната конструкция минимизира и оптимизира броя на компонентите и шините и по този начин намалява времето за изграждане на системата
 • Възможно е да се конфигурират подсекции с отделни отваряеми панели (до четири на една секция), като се осигурява повишена прегледност и безопасност
 • Системата предлага висока степен на гъвкавост чрез три различни опции за надграждане:
  - Фиксиран монтаж на прекъсвачи и разединители
  - Plug-in технология - фиксиранa шинна система с опция за последващ монтаж на прекъсвачи и разединители
  - Монтаж на автоматите на направляващи шасита с опция за последващ бърз монтаж и демонтаж
 • Висока сигурност на системата и максимална оперативна безопасност

Фиксиран монтаж: В този вариант всички комутационни устройства са директно инсталирани и свързани към шинната система предварително.

Plug-in технология: Защитните устройства са свързани към главната шина чрез шинни връзки и на изходите на автоматите се подвързват изходящите захранващи кабели. 

Направляващи шасита: Защитните устройства са свързани към главната тоководеща  шина и към изходите на автоматите чрез клемите на направляващите шасита. Така в рамките на минути може да се осъществи последващ бърз монтаж и демонтаж, както и да се постигне видимо разединяване при извършване на ремонтни дейности.

Modul4000TT e лабораторно тествана система съгласно стандарта БДС EN IEC 61439 – 1 + 2  „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения“.

Предварително тествани и конфигурирани табла, серия Modul 4000TT

Техническа информация:

 • От 1600А до 5000А
 • Лабораторно тествана система, проектирана и изпълнена от нашите специалисти
 • Пълна техническа документация на системата от Schrack Technik
 • Висока сигурност и максимална оперативна безопасност
 • Степен на защита: от IP31 до IP54
 • Модулна конструкция с различни опции за надграждане
 • Съгласно стандарт: БДС EN IEC 61439 – 1 и БДС EN IEC 61439 – 2
Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комутационни устройства ККУ

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...