Стара картинка лого

Разединители за стопяеми предпазители

Серии ARROW и WÖHNER

Разединителите със стопяеми предпазители NH на Schrack Technik се характеризират с висока безопасност на експлоатация. Те съдържат интегрирана защита срещу допир и ножовите предпазителите могат да бъдат премахнати, без да се докосват никакви тоководещи части под напрежение.

Изолират електрическите вериги, свързани след тях чрез видимо разединяване и широко отворени контакти. Ножовите HRC стопяеми предпазители защитават инсталацията срещу претоварване и къси съединения. Стопяемите предпазители са разделени в размери според номиналния ток, за който са оразмерени. 

Разединителите могат да бъдат във вариант за монтиране на монтажна плоча или вариант за тоководеща шинна система.

Хоризонтални разединители за предпазители NH

  • Разединителите за стопяеми предпазители могат да бъдат във вариант за монтиране на монтажна плоча или вариант за тоководеща шинна система 
  • Разединителите могат да бъдат за хоризонтален или вертикален монтаж на стопяемите предпазители. Предлагат се варианти за 60mm за хоризонтален монтаж, 100mm и 185 mm за вертикален монтаж

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Серии ARROW

Серии WÖHNER

Компактни разединители за предпазители NH

Разединители за стопяеми предпазители с компактен размер с максимална ширина 53 мм. Увеличава се броя устройства, които могат да бъдат монтирани на 60 mm шинна система. Стопяемите предпазители се разполагат на две нива, с интегрирана защита срещу директен допир на тоководещи части. Възможност за заключване (пломбиране) на капака.

Вертикални разединители за предпазители NH

Серии ARROW

Серии WÖHNER

* Клемите за захващане към тоководеща шина за монтаж без разпробиване, трябва да се поръчат отделно.

NH (HRC) Ножови стопяеми предпазители и аксесоари

Високомощните ножови предпазители са разработени безопасно да прекъсват недопустими свръхтокове на к.с., както и надхвърлящи номиналните токове, за които се оразмерени. Отличават се с бързодействие, надеждност и висок праг на селективност. Представляват керамично тяло, пълно с кварцов пясък, който ограничава волтовата дъга. В копруса е има и стопяема пластина, която свързва тоководещите изводи. Оформени като ножове, тоководещите изводи осигуряват по-добра контактна повърхност с клемите на разединителите.

Предлаганите от нас предпазители са клас “gL - gG”, което означава, че са с общо предназначение и нормално бързодействие. Налични са в няколко размера с номинален токов диапазон от 4А до 1250А. Нашите предпазители с размер 000 до100 A имат конструктивна ширина само 2 cm.

Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комут. устройства

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...