Стара картинка лого

Централно захранване и тоководещи шинни системи

При големи стойности на токa, шинните системи се явяват удачен заместител на проводниците, като намират широко приложение за осъществяване на електрическата връзка между отделните апарати в електроразпределителните и преносни мрежи. В комплектните комутационни устройства те често биват предпочитани пред кабелните линии поради редица техни предимства, сред които лесен монтаж и експлоатация, икономичност и надеждност. 

Шинните системи предлагани от Schrack Technik за мрежи за ниско напрежение (НН) са отлично решение за осъществяване на електрическата връзка между отделните силови апарати в разпределителни табла. Системата се отличава с голямата вариативност от шини с различни сечения, изолатори, адаптери, клеми и аксесоари. Важна особеност на тоководещите системи Wohner (60mm или 185mm) е лесният монтаж, тъй като не се изисква разпробиване или друга манипулация, нарушаваща целостта на шините.

Централно захранване

Централният захранващ блок до 3200 A съчетава в себе си предимствата на система с устойчивост на големи токове на късо съединение. Присъединяването на захранващите линии е без разпробиване (без намаляване на сечението на медните шини), технология с присъединителни клеми с изчистен и удобен за работа дизайн и прегледност на кабелите. Високото качество на оборудване в тази система позволява високи нива на безопасност, при поява на къси съединения със свръх високи стойности (типово тестван до120кА). Шинните държачи на централно захранване са специално проектирани за тази цел.

Открийте всички продукти от раздел Централно захранванеи, тук.

Разгледайте тук:

Основните компоненти за създаване на шинна система са държачите на шините, свързващите модули и, разбира се, медни или по-рядко алуминиеви шини.

Освен това към шинната система се свързват различни устройства, например: разединители с предпазители, различни адаптери за прекъсвачи, моторни пускатели, модулни устройства, клеми за кабелни изходи, различни капаци и предпазители за защита от директен допир до тоководещи части и други.

Типът на шинните системи може да бъде определен според отстоянията на отделните шини една от друга и максималния номинален ток, който може да пренася системата според българските и международните норми и стандарти.

60mm шинна система Wöhner

Шинната системи е с 60mm осово разстояние между тоководещите шини на отделните фази. Една от най-приложимите системи в електротразпределителните мрежи ниско напрежение. Тази 60mm система се е превърнала в най -разпространената система в много индустрии.

Системата спестява място и време, като предлага широка гама от компоненти. В зависимост от изискванията е възможно да се използват различни сечения на шините, с токове до максимум 2500 А.

  • Шинната система 60mm се характеризира с високия клас на защита от директен допир до тоководещи части и други устройства
  • За защита срещу допир могат да се поръчат крайни и покривни капаци, клемни свързващи модули и адаптери за апаратура, които отговарят на всички норми за безопасност за работа под напрежение

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

185mm шинна система Wöhner

Шинната система185 mm е модулна система за електроразпределение ниско напрежение. Всички компоненти, включително вертикалните разединители със стопяеми предпазители, изолатори и носачи, адаптери, свързващи шини и модули се монтират прецизно без необходимост от разпробиване. Системата гарантира безопасност, надеждност и възможност за бърза подмяна на елементи. Предлагат се адаптери за автоматични прекъсвачи от 400 до 1600А.  Шинната система предлага голямо разнообразие от опции за лесно добавяне на токови трансформатори, като са предвидени технологични отстояния, за да бъдат монтирани директно на шините. 

Системата предлага бързо и икономично изграждане на разпределителна система до 2500А. Модулната структура допринася за ефективното използване на пространство в шкафа и съответно използването на значително по-малък размер табло. Шинната система е лесна за последващата промяна, надграждане или обслужване.

  • За шинна система 60mm могат да се поръчат медни шини с размери 20х5, 30х5 и 30х10. Доставят се на стандартна дължина от 2 метра. Използват се също и ТТ  и ТТТ- профилни медни шини (голи или калайдисани) на 2,40m или 3,60 метра
  • За шинна система 185mm могат да се поръчат медни шини с размери 30, 40, 50, 60, 80 и 100х10

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Открийте всички продукти от раздел Шинни системи и стопяеми предпазители, подредени в 5 категории, тук.

Разгледайте тук:

Гъвкави изолирани медни шини

ПО-НИСКО ТЕГЛО И ГАБАРИТИ

  • Благодарение на използвания материал от отделни медни ламели и прецизния производствен процес на полагане на изолацията, гъвкавите изолирани медни шини могат да бъдат сгъвани с минимален радиус на огъване. В сравнение с кабелите, проектирани за същото натоварване, напречното сечение на гъвкавите шини е с 40% по-малко

СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ, ПРЕГЛЕДНОСТ И ЕФИКАСТНОСТ

  • Еластичността на шината предоставя неограничени възможности при изпълнението на електрическите връзки. Специалната изолацията предпазва от нежелани деформации или ефекта на паметта. Крайните връзки могат да бъдат съединени чрез клема за свързване към плоска шина или пробиване и използването на кабелни обувки не е необходимо
  • Допустим ток: В таблицата са подредени различните гъвкави шини според габарита и напречното им сечение, отговарящи на допустимия номинален ток, при различни стойности на топлинния коефициент ∆T. Посочени са и коригиращите коефициенти за пресмятане на допустимия ток на  две или три шини, свързани в паралел
Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комут. устройства

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...