Стара картинка лого

Софтуер Schrack CAD

Schrack CAD - най-бързият в проектирането, остойностяването и поръчките: 

Schrack CAD е софтуер за проектиране на електрически схеми и оформление на фасадата на електрическо табло, както и планиране на разположението на апаратите. Оформяне на пълна спецификация, която може веднага да бъде поръчана през нашия онлайн магазин. Schrack CAD е напълно съвместим с CAD софтуери AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD и GstarCAD.

Софтуерът е подходящ за:

 • Проектанти на електрически инсталации и автоматизация, производители на електрически табла и изпълнители на електрически инсталации
 • За използване като електронна библиотека за електрически символи и CAD модели на апарати
 • Проектиране съгласно EN 61439: Проверката на загубата на мощност (разсейваната енергия) на проектираното от Вас табло, съгласно IEC TR 60890
 • Автоматично генериране на еднолинейна или триполюсна схема, спрямо създадената фасада на таблото или генериране на CAD модели на апаратите, според проектираната схема
 • Създаване на документация. Всички необходими данни, информация за обекта/таблото, изпълнител, възложител, списък на избраните продукти, потвърждение за температурните изчисления, както и етикет на таблото
 • Списъкът на позициите в схемата, свързва каталожния номер на продукта и мястото му в еднолинейната схема, което улеснява монтажа и поддръжката на таблото
 • Можете да изтеглите SchrackCAD безплатно от нашия уебсайт. Изисква се регистрация:

Изтеглите  от тук:

Може да получите допълнителна информация, инструкции за работа и линк за директно изтегляне в специализираната страница на Schrack CAD в раздел Софтуери в нашия уебсайт.

Разгледайте тук:

В раздел Софуер, може да получите информация за всички наши софтуери, електронни библиотеки и мултимедийни информационни видеа:

 • Софтуер за електрически табла Schrack Design
 • Електронна библиотека за AutoCAD и Bricscad  - Schrack CAD
 • Файлове с CAD чертежи на продуктите на Schrack Technik
 • Файлове със светлотехническите характеристики (LTD) на продуктите на Schrack Technik
 • Видео- и мултимедийни презентации
Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комутационни устройства ККУ

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...