Стара картинка лого

Софтуер Schrack Design

Помощник в ежедневната работа

Schrack Design е софтуер за проектиране на електрически схеми и оформление на фасадата на електрическо табло и планиране на разположението на апаратите.Оформяне на пълна спецификация, която може веднага да бъде поръчана през нашия онлайн магазин.

Schrack Design е софтуер на български език, който Ви помага бързо и лесно да проектирате табла за ниско напрежение в съответствие със стандартите EN 61439-1, -2, -3 и IEC 890 + A1. Софтуерът включва пълната база данни продукти (прекъсвачи, комутационна апаратура, табла, ...), която редовно се актуализира.

Schrack Design позволява автоматизирано изчертаване на еднолинейна и трипроводна схема във формат А3 или А4. С възможност за температурни изчисления на табла до 1600А. 

 

 • Макрос
 • Селективност
 • Шаблони със собствени табла
 • Подобрение на полето за търсене
 • Изглед на вратата на таблото
 • Копиране с начална точка

 

Предимства: 

 • Проектиране съгласно EN 61439: Проверката на загубата на мощност (разсейваната енергия) на проектираното от Вас табло съгласно IEC TR 60890, отговаря на стандарт EN 61439 (този стандарт трябва да бъде спазван при всяко ново и преработено табло), като по този начин се осигурява надеждност
 • Динамично изчисление на температурата: При проектирането на електрически табла, софтуерът извършва текущо изчисление и проверка на температурата вътре в таблото. Софтуерът разграничава и разделя изчисленията до 630А и от 630А до 1600А. За приложения от 630А до 1600А изчисленията се извършват на нива според височината на таблото. Schrack Design прави проверка за изпълнение на условията в определеното ниво на таблото, където е поставен даденият компонент като предоставя графична визуализация, оцветявайки в различен цвят дадения компонент
 • Автоматично изчисление на вентилацията: Ако максимално допустимата температура вътре в таблото е надвишена, е възможно към таблото да се добави и подходяща вентилация. Въз основа на избраното табло и апаратура, Schrack Design автоматично предлага подходяща вентилация, която да отговаря на предписаните изисквания по стандарт
 • Автоматично изчертаване на еднолинейна и триполюсна схема: Спрямо създадената фасада (и оформление) на таблото, Schrack Design може автоматично да изчертае електрическа схема на таблото (за някои определени продукти)
 • Създаване на документация на таблото: Всички необходими данни, информация за обекта/таблото, изпълнител, възложител, всички избрани продукти, потвърждение за температурните изчисления, както и етикет на таблото са удобно събрани в един документ, готов за печат
 • Списък с позициите в таблото: Списъкът на позициите в схемата свързва каталожния номер на продукта и мястото му в еднолинейната схема, което улеснява монтажа и впоследствие поддръжката на таблото.  Лесно и бързо може да добавите към потребителската кошница в нашият онлайн магазин, използваните от Вас продукти в конкретния проект. От Вашия профил в онлайн магазина на Schrack Technik може да изготвите и оферта, която да приложите към Вашия проект
 • Цялата гама продукти на Schrack Technik
 • Проектиране на фронтален изглед, трипроводна и еднолинейна схема
 • Експорт на проект в DXF формат за разглеждане в други CAD софтуери, създаване на собствена библиотека
 • Създаване на персонализирани продукти, импортиране на графични изображения

Можете да ИЗТЕГЛИТЕ Schrack Design безплатно от нашия уебсайт. ​​​​​​​

 • След успешна инсталация, софтуера актуализира продуктовата база данни и е готов за създаване на Вашия първи проект.
 • В раздел Софтуер, може да получите информация за всички наши софтуери, електронни библиотеки и мултимедийни информационни видеа. 
 • Софтуер за електрически табла Schrack Design
 • Електронна библиотека за AutoCAD и Bricscad  - Schrack CAD
 • Файлове с CAD чертежи на продуктите на Schrack Technik
 • Файлове със светлотехническите характеристики (LTD) на продуктите на Schrack Technik
 • Видео- и мултимедийни презентации
Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комут. устройства

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...