Стара картинка лого

Дефектнотокови защити PRIORI

Иновацията е приоритет: SCHRACK PRIORI

SCHRACK PRIORI е интелигентна дефектнотокова защита която сама индикира и предупреждава за тока на утечка. Тя е снабдена със сигнални контакти, които могат да известяват за повреди в изолацията на проводници или консуматори. Също така PRIORI е снабдена със светлинни индикатори, указващи тока на утечка в реално време. Защитата е приспособена за свързване към интелигентни системи за автоматизация на сгради, като Билдинг Мениджмънт Системи (BMS) или системи за Интелигентни сгради (Smart Home). PRIORI може да се използва и в индустрията като индикатор за повреждане на изолацията на машини и индустриално оборудване.

 

Най-доброто решение

Независима от захранващото напрежение. Допълнителна защита с интелигентни функции предпазваща от грешки в инсталацията.

  • Мониторинг: Превантивна информация
  • Вграден помощен контакт: сигнализира при поява на ток на утечка над опрееделено ниво
  • Прецизност: Имунизирана от нежелателно сработване
  • Чувствителност: Тип А (чувствителна на импулсен ток)
  • Сработване: Тип G и Тип S
  • Устойчива на харнмоници от честотни преобразуватели и рентгенови апарати
  • Интервал на тестване: 1 година