Стара картинка лого

Проектиране с Schrack Design

Schrack Design е безплатно софтуерно приложение за проектиране и планиране подредбата на електрическите апарати в табла за ниско напрежение в съответствие със стандартите EN 61439-1, -2, -3 и IEC 890 + A1. При проектирането на електрически табла, софтуерът позволява направата на топлинните изчисления (стандарт EN 61439) в таблото. Въз основа на избраното оборудване, Schrack Design предлага подходящо табло, което да отговаря на размерите на апаратурата и няма да доведе до прегряване спрямо температурните изчисления. Спрямо създадената фасада (и оформление) на таблото, Schrack Design може автоматично да изчертае многолинейна схема (за някои определени продукти), да създаде документация и да оформи етикет на готовото табло.

Schrack Design Anwendungsvideo