Стара картинка лого

Защити от пренапрежение

ЗАЩИТИ ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ КЛАС T2

Попаденията на мълнии на разстояние от консуматорите, оказващи влияние върху мрежите за ниско и високо напрежение, се наричат отдалечени атмосферни пренапрежения. Те могат да се определят и като индиректни попадения на мълнии. Индиректните попадения могат да предизвикат пренапрежения в електрическите инсталации на потребителите, които могат да бъдат отведени към земя от арестори клас T2 (познати също като „С“).

  • Стандарт: IEC/EN 61643-11
  • Номинален разряден ток (8/20) In: 20kA/полюс
  • Максимален разряден ток (8/20) Imax: 40кА/полюс
  • Максимален горностоящ предпазител: 125 A gL
  • Термична защита с индикатор на всеки полюс
  • За TN-S, ТN-C и ТТ схеми
  • С възможност за подмяна на варисторния елемент
  • Избор на защита със/ без сигнален контакт
  • Характеристика на сигналния контакт: 250 V AC/0.5 A; 125 V AC/3 A

Разединители с цилиндрични стопяеми предпазители