Стара картинка лого

Стълбищни автомати и импулни релета

Импулсно реле STELLA с времева функция 1NO, 230V

Електронно импулсно реле с функция за пестене на енергия

Електронното реле STELLA, сработва като стандартно импулсно реле, чрез натискане на някой от управляващите бутони. Изключването на релето става, отново чрез манипулиране на управляващите бутони или чрез използване на времезакъснителната функция. Тя осигурява енерго спестяване в случайте когато осветлението е работило по-дълго от нормалното, което често е в резултат на проски на обслужващият персонал.

Към релето могат да се свързват бутони със светлинна индикация с обща консумация до 100mA. Схемата на свързване, може да бъде изпълнена като 3-проводна и 4-проводна.

Стълбищни автомати VOWA

Електронен стълбищен автомат VOWA с предупреждение при изключване

Стълбищните автомати VOWA и VOWA PLUS, се използват за изключване на осветлението по време. Те управляват осветлението по време, като притежават допълнителна функция (TW) за предупреждение на изключването, която примигва управляващото осветление на 15,10 и 5 секунди преди изтичане на втемето. Автоматите могат да се управляват и чрез импулси (P), като състоянието на релето се сменя при всяко натискане на бутоните за управление.

Програми за VOWA:

 

  • P Превключване без времева функция
  • 0 Постоянно изключено положение
  • 1 Постоянно включено положение
  • TW Времева финкция с предупреждение при изключването

 

Допълнителни програми само за VOWA PLUS:

  • T Времева финкция без предупреждение при изключването
  • PN Превключване без времева функция, със заключване при отпадане на захранване

Към автомата могат да се свързват бутони със светлинна индикация с обща консумация до 100mA. Схемата на свързване, може да бъде изпълнена като 3-проводна и 4-проводна.

Стълбищен автомат TIMON

Електронен стълбищен автомат TIMON

TIMON  е стандартен стълбищен автомат, който може да бъде изключван принудително след като е работил поне 5 секунди, чрез продължително натискане на управляващите бутони за време по-голямо от 5 секунди.

Към автомата могат да се свързват бутони със светлинна индикация с обща консумация до 100mA. Схемата на свързване, може да бъде изпълнена като 3-проводна и 4-проводна.