Стара картинка лого
  • Защитни устройства

    Наличието на много повече техника и електронни устройства в дома ни налага избор, и залагане на много повече защитни устройства.

    В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства са например

Дефектнотокови защити
Дефектнотокови защити

Основното предназначение на дефектнотоковата защита (ДТЗ) е да намали риска от поражения при протичане на ток през човешкото тяло. Целта на защитата е ...

Комбиниран апарат за откриване на повреда с дъга (AFDD)
Устройство AFDD

Аrc fault detection device (AFDD) е устройство, което открива повреди, които не могат да бъдат отчетени от автоматичен прекъсвач и дефектнотокова ...

Аресторни защити от атмосферни и комутационни пренапрежения
Аресторни защити

Аресторни защити от атмосферни и комутационни пренапрежения

Елементи за висока защита на силови мрежи и мрежи за пренос на данни
Арестори Class T3

Аресторите за прецизна защита на чувствително оборудване са финалния елемент в една цялостна система за защита от пренапрежение. Аресторите Class T3 ...

Aрестори за фотоволтаични системи
Aрестори за PV системи

За да се осигури максимално дълъг експлоатационен живот на фотоволтаичните системи и техните компоненти, от съществено значение е да се използват ...

Schrack Protect
Schrack Protect

Конфигуратор за бърз, лесен и точен избор на аресторни защити