Стара картинка лого

Елементи за висока защита на силови мрежи и мрежи за пренос на данни

Арестори за комутационни и индуцирани пренапрежения

Аресторите за прецизна защита на чувствително оборудване са финалния елемент в една цялостна система за защита от пренапрежение. Аресторите Class T3 (с предишно обозначение „D“), осигуряват ниски нива на остатъчни напрежения и предпазват чувствителните консуматори от повреди. 

Когато се използват тези устройства, от съществено значение е дължината на кабела до защитавания консуматор да не надвишава 10 m, за да може финият защитен елемент да изпълнява пълната си защитна функция.  Могат да се избират арестори, които да се монтират, както в електрически табла, така и в конзолни кутии непосредствено до самите консуматори.

За защита на DC захранващи системи и контролни линии се използват аресторни защити за слаботокови мрежи. Те трябва да бъдат инсталирани максимално близо до чувствителното оборудване и електрониката, които защитават.  Линиите за пренос на данни трябва да бъдат защитени, също както захранващите линии. Те биват подложени на пренапрежения и могат да го пренесат към електронното оборудване. Приложение: кабели на TV оператори и сателитна телевизия, коаксиални или интернет линии.

Комбинацията с арестори от клас I и клас II осигурява най-пълна защита срещу пренапрежение на крайното електрическо устройство.

 

 

  • Конзолна кутия, подходяща за сградна автоматизация и монтаж на аресторни елементи 
  • Позволява интегрирането на арестори, сензори и изпълнителни механизми в допълнителната ниша, като предоставя достатъчно пространство за окабеляването и монтаж на стандартни ключове, и контакти
  • Без прекъсване и деформация на кабели, с достатъчно пространство за монтаж ветроустойчивост, и защита срещу опасни течения

Обратно в:

Защитни устройства
Защитни устройства

В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства ...