Стара картинка лого

Комбиниран апарат за откриване на повреда с дъга (AFDD)

Комбинираният апарат за откриване на повреда с дъга или т.н. Arc fault detection device (AFDD) е устройство, което открива повреди, които не могат да бъдат отчетени от автоматичен прекъсвач и  дефектнотокова защита. При наличие на електрическа дъга по веригата я изключва.

Приложение: 

  • Сгради, в които евакуацията се осъществява трудно и изисква повече време, като детски градини, училища, болници, домове за възрастни хора. Заводи или сгради с висок риск от пожар, като дървопреработвателни цехове, помещения с висока запрашеност
  • Къщи с дървена конструкция или екологични материали, лесно запалими подпокривни пространства и др. Музеи, библиотеки и сгради с историческо значение

Комбиниран апарат за откриване на повреда с дъга (AFDD) с АП+ДТЗ тип AC

Когато изолационната обвивка между два проводника се наруши, може да протече ток между тях, но неговата стойност да е достатъчно малка, за да се разпознае като късо съединение от един прекъсвач. Този ток, също така е неоткриваем от дефектнотокови защитни устройства, защото няма утечка към земя. При преминаване през изолационна сплав, тези паразитни токове оптимизират своите пътеки чрез генериране на ел. дъги, които от своя страна постепенно водят до карбонизиране (овъгляване) на изолационните материали в близост до този проводник.

  • Основна съставна част на AFDD е усъвършенствана електронна технология, която следи множество електрически параметри на веригата, която предпазва. При промени във формата на вълната на тока и напрежението се стигна до заключчение, има ли наличие на електрическа дъга в тази верига
  • Апаратът има индикация за състояние във вкл/изкл състояние. Допълнителна индикация указва кога е сработила дефектнотковата защита, както и тест бутон за периодична проверка. Налична е и самостоятелна индикация за сигнализация при откриване на повреда с дъгато се стигна до заключение, има ли наличие на електрическа дъга в тази верига

Комбиниран апарат за откриване на повреда с дъга (AFDD) с АП+ДТЗ тип A

Апаратите за откриване на повреда с дъга (AFDD) са предназначени да ограничат опасността от пожари, причинени от възникването на електрически дъги в силовата електрическа инсталация. В презокеанските държави САЩ и Канада устройството е залегнало като задължително в тяхната нормативна уредба (National Electrical Code - NEC), за определени типове помещения. В Европа използването на устройството е с препоръчителен характер.

  • Според статистика на Европейската противопожарна академия, при 2 250 000 пожара годишно в Европа се предизвикват над 4000 смъртни случая, и над 100 000 наранявания на хора. При над 44% от тези случаи, причината е неизправност в електрическата мрежа
  • Прието е апарата да се монтира в електрически табла главно във веригите, които захранват контакти на основните помещения в жилищни сгради. Инсталация на това защитно устройство се налага и за помещения с голяма степен на опасност от възникване на пожар

Обратно в:

Защитни устройства
Защитни устройства

В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства ...