Стара картинка лого
  • Включват понижаване на разходите за енергопотребление,                                намаляване на разходите за неизправност на съоръженията и        ограничаване на емисиите на парникови газове

Индустриално осветление и системи за ефективност и контрол на осветлението

LED индустриални осветители реализират икономии до 70%. С здрав корпус, позволяващ много добър топлообмен и предпазване LED източника от прегряване. Намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена светлина, повишаване на поддържащите технически изисквания на осветителната уредба и управлението на осветлението.  

Индустриални LED осветители тип камбана, HIGH BAY, серия ARKTUR II
HIGH BAY серии ARKTUR II

Осветителят Arktur Eco LED е здрав и надежден осветител с корпус от лят алуминий и закалено стъкло. Осигурява оптималнa осветеност, благодарение на ...

Системи за ефективност на осветлението в индустриални производства
Ефективност на осветлението

Намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена светлина, повишаване на поддържащите технически изисквания ...

Осветители за индустриални и офис приложения
Индустриални и офис осветители

Най-важното условия за постигане на здравословна среда и добра работна атмосфера в дадено производство, складово помещение или офисна сграда e изборът ...

Решения за ефективност на електроенергия

Според различни проучвания около 30% от вложената енергия в дадено предприятие се губи преди да изпълни предназначението си. Неефективността се определя като загуба на енергия преди преобразуването й в полезна работа, което в голяма част от случаите води до висока цена и неконкурентност на готовата продукция. Пред последните години ползите от редуцирането на консумираната енергия на една инсталация или предприятие са много и включват понижаване на разходите за енергопотребление, намаляване на разходите за неизправност на съоръженията и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Измервателна апаратура
Измервателна апаратура

Уредите за измерване, контрол и анализ на електрическа енергия са основен инструмент за подобряване на енергийната ефективност. Използват се за мерене ...

Компенсация на реактивна енергия
Компенсация на реакт. енергия

Реактивната мощност се проявява при наличието на индуктивни товари - двигатели, дросели, трансформатори и др. Един много важен аспект от подобряването ...

Фотоволтаични системи и аксесоари
Фотоволтаични системи

Една от възможностите за редуциране на сметките за електричество е изграждане на соларна система за собствено потребление, като в зависимост от ...

SCHRACK DIGITAL

През сайта ни, всеки регистриран потребител може да види своята цена, детайлна информация за наличностите на продуктите, обновявана в реално време, декларации и сертификати, CAD библиотеки и софтуери, технически и информационни листовки и брошури. Полезна информация свързана с технически и продуктови решения, които Schrack Technik предлага в основните продуктови групи.

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick
SCHRACK DIGITAL

SCHRACK DIGITAL е on-line платформа на Schrack Technick. През сайта ни, всеки регистриран потребител може да види своята цена, детайлна информация за ...

Schrack Store и логистичен център на Schrack Technik
Schrack Store

Ние отлично разбираме колко важна е навременната доставка при реализирането на инвестиция. Основният логистичен център Schrack Technik се намира във ...

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick
SCHRACK DIGITAL

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick