Стара картинка лого

Системи за ефективност на осветлението в индустриални производства

Изисквания за енергийна ефективност

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача или пространство без преразход на енергия. Важно е също така, да не се компрометират зрителните изисквания към осветителната уредба, само за да се намали консумацията на енергия. Спазват се изискванията на стандарта БДС EN 12464-1 за минималните средни стойности на нивата на осветеност и необходимостта тя да бъде поддържана.

Намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена светлина, повишаване на поддържащите технически изисквания на осветителната уредба и управление на осветлението.

За осигуряването на равномерно осветяване на разлините зони е необходима различна осветеност:

  • зони със стелажи
  • зони за хоризонтален транспорт
  • технически помещения
  • производствени зони

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

  • Съвременните строителни решения и практики позволяват строежа на големи индустриални халета с високи тавани. В последните години такъв тип сгради разчитат в голяма степен и на естествената светлина в светлата част на денонощието. Естествената светлина може да осигури цялата осветеност или част от нея, необходима за зрителните задачи и намаляване консумацията на енергия. Системите за автоматизация могат да използват външните климатични условия, за да регулират най-благоприятната среда в различните зони, според тяхното предназначение

Управление тип 1-10 V

Една от най-често срещаните форми на LED димиране е управлението тип 1-10 V. Сходно e с директния подход на фазово регулиране, с изключение на това, че драйверът използва 1-10 V аналогов сигнал, който идва от мултиканален димер или контролер с аналогов изход, за да зададе необходимия интензитет на светлината. За осъществяването му е необходима двупроводна управляваща линия и чрез управляващ блок, или електронен потенциометър се подава постоянно напрежение между 0 (или +1 V) и +10 V. 

Сред предимствата на този метод е липсата на променливи съставки в тока, които могат да повлияят на работата на други устройства, свързани към електрическата мрежа. Основните недостатъци са нелинейното (макар и слабо) регулиране и леките промени в цвета на светлината. 

Микровълнов димиращ сензор за осветеност и движение за 1-10 V

Сензорът е предназначен за управление на осветителни тела, които имат димиращ драйвер 0-10 V DC. Използва се за автоматизиране на индустриално осветление. Има клас на защита IP65, подходящ за среда със завишени нива на влага и прах.

Използваната в микровълновите сензори технология има по‐висока чувствителност при движение и по‐голям обхват на действие в сравнение с инфрачервените (PIR) датчици. Сигналът на микровълновия сензор може безпрепятствено да премине през дърво, стъкло и по‐тънки стени.

Възможно е използването на сензора заедно с осветителите Arktur Eco II, като включването и изключването на осветителите се извършва чрез силов контактор, а димирането се осъществява чрез контролен 1-10 V сигнал.

  • Oптимизация на разходите за oсветление в производствени помещения, складови стопанства и индустриални производства
  • Трайно решение на проблема с постоянно работещо осветление, в помещения без наличен персонал, чрез интегриране на сензори за присъствие
  • Постигане на оптимална осветеност на работното място с минимални разходи за електроенергия

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Повече информация за Системи за ефективност и контрол на осветлението, може да откриете тук.  

Разгледайте тук:


Обратно в:

Измерване и ефективност на електроенергия
Ефективност на електроенергия

Последните години ползите от редуцирането на консумираната енергия на една инсталация или предприятие са много и включват понижаване на разходите за ...