Стара картинка лого

Системи за ефективност на осветлението в индустриални производства

Изисквания за енергийна ефективност

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача или пространство без преразход на енергия. Важно е също така, да не се компрометират зрителните изисквания към осветителната уредба, само за да се намали консумацията на енергия. Спазват се изискванията на стандарта БДС EN 12464-1 за минималните средни стойности на нивата на осветеност и необходимостта тя да бъде поддържана.

Намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена светлина, повишаване на поддържащите технически изисквания на осветителната уредба и управление на осветлението.

За осигуряването на равномерно осветяване на разлините зони е необходима различна осветеност:

 • зони със стелажи
 • зони за хоризонтален транспорт
 • технически помещения
 • производствени зони

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

 • Съвременните строителни решения и практики позволяват строежа на големи индустриални халета с високи тавани. В последните години такъв тип сгради разчитат в голяма степен и на естествената светлина в светлата част на денонощието. Естествената светлина може да осигури цялата осветеност или част от нея, необходима за зрителните задачи и намаляване консумацията на енергия. Системите за автоматизация могат да използват външните климатични условия, за да регулират най-благоприятната среда в различните зони, според тяхното предназначение

Управление тип 1-10 V

Една от най-често срещаните форми на LED димиране е управлението тип 1-10 V. Сходно e с директния подход на фазово регулиране, с изключение на това, че драйверът използва 1-10 V аналогов сигнал, който идва от мултиканален димер или контролер с аналогов изход, за да зададе необходимия интензитет на светлината. За осъществяването му е необходима двупроводна управляваща линия и чрез управляващ блок, или електронен потенциометър се подава постоянно напрежение между 0 (или +1 V) и +10 V. 

Сред предимствата на този метод е липсата на променливи съставки в тока, които могат да повлияят на работата на други устройства, свързани към електрическата мрежа. Основните недостатъци са нелинейното (макар и слабо) регулиране и леките промени в цвета на светлината. 

SmartDim iNDUSTRY - система за управление на осветлението

Осигурява интегрирано решение за интелигентно управление, димиране и енергийна ефективност на осветителната инсталация в индустриални и обществени сгради. Системата се състои от контролер, сензори за осветеност, сензори за присъствие, комутационна и защитна апаратура.

Възможности на системата: 

 • Възможност за ръчно и автоматично управление на осветителни тела с аналогов вход за управление 0-10V (1-10V), с възможност за интеграция на осветителни тела по DALI (с DALI/AI Convertor)
 • Автоматичен режим на управление на база на зададена осветеност в помещението
 • Автоматичен режим на управление на база на времеви график.
 • Автоматичен режим на управление на база на наличието на движение в дадена зона

Предимства: 

 • Лесна интеграция към готови електротабла и съществуващи обекти. При ретрофит и подмяна на осветлението се изисква елементарно окабеляване с двужилен кабел до всяка една зона на управление
 • Възможност за лесна настройка от клиента – по време, ниво на осветеност, график на работа
 • Възможност за интегриране на системата в готови SCADA системи с комуникация по ModBus, CanOPEN, интегриране в KNX, MQTT протоколи (при вариант SmartDIM mAXI)
 • Възможност за запис на логове, създаване на графики, с цел оптимизация и енергиен мениджмънт в самостоятелна Cloud система
 • Индивидуално създаване на зони за управление съгласно конкретното задание
 • Oптимизация на разходите за oсветление в производствени помещения, складови стопанства и индустриални производства
 • Трайно решение на проблема с постоянно работещо осветление, в помещения без наличен персонал, чрез интегриране на сензори за присъствие
 • Постигане на оптимална осветеност на работното място с минимални разходи за електроенергия, чрез интеграцията на два вида сензори и заложен алгоритъм за управление

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

 • Индивидуално създаване на зони за управление спрямо конкретния проект
 • Възможни конфигурации

Микровълнов димиращ сензор за осветеност и движение за 1-10 V

Сензорът е предназначен за управление на осветителни тела, които имат димиращ драйвер 0-10 V DC. Използва се за автоматизиране на индустриално осветление. Има клас на защита IP65, подходящ за среда със завишени нива на влага и прах.

Използваната в микровълновите сензори технология има по‐висока чувствителност при движение и по‐голям обхват на действие в сравнение с инфрачервените (PIR) датчици. Сигналът на микровълновия сензор може безпрепятствено да премине през дърво, стъкло и по‐тънки стени.

Възможно е използването на сензора заедно с осветителите Arktur Eco II, като включването и изключването на осветителите се извършва чрез силов контактор, а димирането се осъществява чрез контролен 1-10 V сигнал.

 • Oптимизация на разходите за oсветление в производствени помещения, складови стопанства и индустриални производства
 • Трайно решение на проблема с постоянно работещо осветление, в помещения без наличен персонал, чрез интегриране на сензори за присъствие
 • Постигане на оптимална осветеност на работното място с минимални разходи за електроенергия

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Повече информация за Системи за ефективност и контрол на осветлението, може да откриете тук.  

Разгледайте тук:


Обратно в:

Измерване и ефективност на електроенергия
Измерване и ефективност на електроенергия

Последните години ползите от редуцирането на консумираната енергия на една инсталация или предприятие са много и включват понижаване на разходите за ...