Стара картинка лого

Фотоволтаични системи и аксесоари

Фотоволтаични централи за индустриални производства

Много фабрики и заводи се спират на варианти за повишаване на енергийната ефективност на административните си сгради и производствени халета, чрез интегриране на фотоволтаични елетрически централи. 

Една от възможностите за редуциране на сметките за електричество е изграждане на соларна система за собствено потребление, като в зависимост от инсталираните мощности, излишъкът може да се предлага за продажба. Подобна инвестиция може да се възвърне в рамките на следващите няколко години. 

Schrack Technik си партнира успешно с реномирани европейски компании, производители на фотоволтаични модули, мрежови и хибридни инвертори, PV‑Системи за монтаж,PV-автономни системи и аксесоари.

  • Прогнозираните разходи и поддържане на цената на продукцията  в следващите години е по-лесно планирана с изграждането на една фотоволтаична система 
  • Ефективно използване на покривни или свободни прилежащи площи - най-рентабилният вариант за оползотворяване на свободните площи, товарни рампи и паркинги
  • Цената на произведената от фотоволтаични системи електроенергия е на конкурентна цена, спрямо цената на електричеството за промишлеността, като продажбата на излишъка от енергия генерира допълнителни приходи

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в постояннотокова (DC) електрическа енергия, като представляват основният съставен елемент на ФВ система за производство на електрическа енергия. Технологиите за тяхното производство непрекъснато се развиват и евоюлират. Монокристалната технология е хомогенна кристална структура, която има най-добра ефективност при оптимални метеорологични условия

Schrack Technik си партнира успешно с компания „Exe Solar“ - европейски производител на фотоволтаични модули, разработвайки висококачествени слънчеви панели с 15 години гаранция на продукта и 25-годишна линейна гаранция за производителност.

  • Максимална мощност (Pmax) (415 W), ефективност над 21,25 %
  • Максимално натоварване от сняг 5400 Pa, размери 1722x1134x35 mm (±0.7 %), 35 mm черна анодизирана алуминиева рамка, устойчива на корозия, солен спрей, амоняк
  • Работна температура -40 до +85°C, Максимално системно напрежение 1500 V, напрежение при максимална мощност (Vmpp) (31,61 V), ток при максимална мощност-(Impp) (13,13 A)

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Основната задача на MC конекторите е надежна и безопасна връзка между всички DC компоненти. Технологията на MC конекторите с контактни ламели, специално изработени от медна сплав, посребрени или позлатени в зависимост от приложението. Конструктивно осигуреното постоянното пружинно налягане на ламелата с контактната повърхност, което води до ниско и постоянно контактно съпротивление.

Соларните кабели са специално разработени за свързване на части от фотоволтаична система вътре и извън сгради и устройства, където могат да възникнат високи механични натоварвания и екстремни климатични условия.  Често DC кабелните трасета са с голяма дължина като в тези случаи е редно да бъде пресметнат пад на напрежение и увелечаване на сечението на кабелите. Тази стъпка е важна не само за проверка на допустимото прегряване на кабела, но и за ограничаване на загубите и увеличаване на ефективността на соларната система.

Мрежови инвертори

Предназначени са да работят в паралел с електрическата мрежа и да отдават произведената от панелите енергия под формата на напрежение, подходящо и съвместимо с напрежението в стандартната електрическа мрежа. С оглед на безопастността, те не могат да работят в така наречения островен режим. Ако инверторът продължи да отдава енергия в изключения поради авария клон на мрежата, това би застрашило здравето и живота на хората, които работят в авариралия участък. 

Предлаганите от Schrack Technik мрежови инвертори са на немския производител Kostal.

Повече информация за предлаганите от нас Мрежови и хибридни инвертори Kostal, може да откриете тук.  

Разгледайте тук:

Хибридни инвертори

Предназначени са да работят в мрежов режим както мрежовите инвертори, но могат да  съхраняват неизползваната в момента енергия, добита от панелите, в акумулаторни батерии.  Те могат да се конфигурират в различни режими на работа, например с приоритет на собственото потребление, с приоритет на заряда на батерията или оптимизация на използването на потребената енергия от захранващата мрежа.

Предимство е, че могат да служат за аварийно захранване и да подават електроенергия към определени консуматори. С оглед на безопастността, те също не трябва да отдават енергия към мрежата, като това се следи с т.н. Smart Meter – устройство, което следи потребената и отдавана енергия, като ограничава подаването на енергия на инвертора спрямо заложените параметри или аварийни режими. 

Предлаганите от Schrack Technik хибридни инвертори са на австрийския производител Fronius.

Повече информация за предлаганите от нас Мрежови и хибридни инвертори Fronius, може да откриете тук.  

Разгледайте тук:

Aрестори за фотоволтаични системи - осигуряват максимално дълъг експлоатационен живот на фотоволтаичните системи и техните компоненти.  Тъй като през последните години се увеличи честотата на тежките метеорологични условия, и последствията от директни попадения на мълнии, или комутационни пренапрежения, в отределени ситуации, аресторната защита се явява задължителен продукт за фотоволтаични системи. Повече информация може да откриете тук: https://bit.ly/3E3TFxL

Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи – предназначена за случаите на прекъсване на електрозахранването или отпадане на мрежата на електроразпределителното дружество и необходимостта малките централи да бъдат изключени от разпределителната мрежа в т.н. островен режим. Също така е важна за сигурната и безпроблемна работа между електропреносната система и възобновяемите енергийни източници, гарантирайки че включените мощности от ВЕИ няма да нарушат нормалното функциониране на електропреносната система. Повече информация може да откриете тук: https://bit.ly/3E3TFxL

Открийте всички продукти от раздел Фотоволатични системи и аксесоари, подредени в 10 категории, тук.

Разгледайте тук:


Обратно в:

Измерване и ефективност на електроенергия
Измерване и ефективност на електроенергия

Последните години ползите от редуцирането на консумираната енергия на една инсталация или предприятие са много и включват понижаване на разходите за ...