Стара картинка лого

Фотоволтаични системи и аксесоари

Фотоволтаични централи за индустриални производства

Много фабрики и заводи се спират на варианти за повишаване на енергийната ефективност на административните си сгради и производствени халета, чрез интегриране на фотоволтаични елетрически централи. 

Една от възможностите за редуциране на сметките за електричество е изграждане на соларна система за собствено потребление, като в зависимост от инсталираните мощности, излишъкът може да се предлага за продажба. Подобна инвестиция може да се възвърне в рамките на следващите няколко години. 

Schrack Technik си партнира успешно с реномирани европейски компании, производители на фотоволтаични модули, мрежови и хибридни инвертори, PV‑Системи за монтаж,PV-автономни системи и аксесоари.

  • Прогнозираните разходи и поддържане на цената на продукцията  в следващите години е по-лесно планирана с изграждането на една фотоволтаична система 
  • Ефективно използване на покривни или свободни прилежащи площи - най-рентабилният вариант за оползотворяване на свободните площи, товарни рампи и паркинги
  • Цената на произведената от фотоволтаични системи електроенергия е на конкурентна цена, спрямо цената на електричеството за промишлеността, като продажбата на излишъка от енергия генерира допълнителни приходи

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в постояннотокова (DC) електрическа енергия, като представляват основният съставен елемент на ФВ система за производство на електрическа енергия. Технологиите за тяхното производство непрекъснато се развиват и евоюлират. Монокристалната технология е хомогенна кристална структура, която има най-добра ефективност при оптимални метеорологични условия

Schrack Technik си партнира успешно с компания „Exe Solar“ - европейски производител на фотоволтаични модули, разработвайки висококачествени слънчеви панели с 15 години гаранция на продукта и 25-годишна линейна гаранция за производителност.

  • Максимална мощност (Pmax) (415 W), ефективност над 21,25 %
  • Максимално натоварване от сняг 5400 Pa, размери 1722x1134x35 mm (±0.7 %), 35 mm черна анодизирана алуминиева рамка, устойчива на корозия, солен спрей, амоняк
  • Работна температура -40 до +85°C, Максимално системно напрежение 1500 V, напрежение при максимална мощност (Vmpp) (31,61 V), ток при максимална мощност-(Impp) (13,13 A)

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Основната задача на MC конекторите е надежна и безопасна връзка между всички DC компоненти. Технологията на MC конекторите с контактни ламели, специално изработени от медна сплав, посребрени или позлатени в зависимост от приложението. Конструктивно осигуреното постоянното пружинно налягане на ламелата с контактната повърхност, което води до ниско и постоянно контактно съпротивление.

Соларните кабели са специално разработени за свързване на части от фотоволтаична система вътре и извън сгради и устройства, където могат да възникнат високи механични натоварвания и екстремни климатични условия.  Често DC кабелните трасета са с голяма дължина като в тези случаи е редно да бъде пресметнат пад на напрежение и увелечаване на сечението на кабелите. Тази стъпка е важна не само за проверка на допустимото прегряване на кабела, но и за ограничаване на загубите и увеличаване на ефективността на соларната система.

Мрежови инвертори

Предназначени са да работят в паралел с електрическата мрежа и да отдават произведената от панелите енергия под формата на напрежение, подходящо и съвместимо с напрежението в стандартната електрическа мрежа. С оглед на безопастността, те не могат да работят в така наречения островен режим. Ако инверторът продължи да отдава енергия в изключения поради авария клон на мрежата, това би застрашило здравето и живота на хората, които работят в авариралия участък. 

Aрестори за фотоволтаични системи - осигуряват максимално дълъг експлоатационен живот на фотоволтаичните системи и техните компоненти.  Тъй като през последните години се увеличи честотата на тежките метеорологични условия, и последствията от директни попадения на мълнии, или комутационни пренапрежения, в отределени ситуации, аресторната защита се явява задължителен продукт за фотоволтаични системи. Повече информация може да откриете тук: https://bit.ly/3E3TFxL

Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи – предназначена за случаите на прекъсване на електрозахранването или отпадане на мрежата на електроразпределителното дружество и необходимостта малките централи да бъдат изключени от разпределителната мрежа в т.н. островен режим. Също така е важна за сигурната и безпроблемна работа между електропреносната система и възобновяемите енергийни източници, гарантирайки че включените мощности от ВЕИ няма да нарушат нормалното функциониране на електропреносната система. Повече информация може да откриете тук: https://bit.ly/3E3TFxL

Открийте всички продукти от раздел Фотоволатични системи и аксесоари, подредени в 10 категории, тук.

Разгледайте тук:


Обратно в:

Измерване и ефективност на електроенергия
Ефективност на електроенергия

Последните години ползите от редуцирането на консумираната енергия на една инсталация или предприятие са много и включват понижаване на разходите за ...