Стара картинка лого

Измервателни и следящи релета

В съвременните индустриални предприятия, използването на автоматизирани процеси е наложено в почти всички производствени агрегати, като се следят от една или няколко системи за мониторинг и отдалечен контрол. Една електрическа система трябва да се следи и поддържа, като се цели ограничаване на последиците от нежелани аварии. За да се предотвратят такива повреди, от съществено значение е да се използват релета за измерване и мониторинг. Те следят електрическите и механичните стойности и при възникване на неизправност ще предотвратят значителни повреди на системата. Гамата от продукти на Schrack Technik в този сегмент се вписва перфектно с параметрите, които трябва да се следят.

Напреженово реле серия AMPARO

Защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене на напрежението. С възможност за мониторинг на еднофазни или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална стойност в конкретен диапазон на напрежението (160-240V с фиксиран 5% хистерезис).

Напреженови релета серия UR5

За защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене на напрежението за еднофазни или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална и/или максимална стойност, за конкретен диапазон и асиметрия.

Напреженови релета серия UR6

Индустриален вариант за контрол на напрежението в едно- и трифазни мрежи с регулируеми прагови стойности, регулируемо задържане на сработването. Контрол на редуването и изключването на фазите, контрол на асиметричността с регулируема асиметрия като изброените функции, могат да бъдат избирани с ротативни селектори.

Фазово следящо реле серия AMPARO

Релетата за следене на фазовата последователност, отчитат отпадане на фаза и асиметрия. Когато всички фази са в правилната последователност и измерената асиметрия е по-малка от фиксираната стойност, изходното реле се превключва във включено положение. 

Релето за контрол на фазите от серията AMPARO управлява и защитава електрическото оборудване при поява на различни аномалии в електропреносната мрежа.

Фазово следящо реле серия UR5

Следят фазовата последователност, отчитат отпадане на фаза и асиметрия, прекъсване на фазите и асиметрия с регулируема процентна стойност, свързване на нулев проводник по избор.

За постигане на изключително надеждна защита и мониторинг на трифазни мрежи, защита на двигатели и други консуматори срещу ненормални режими или повреди.

Фазово следящо реле серия UR6

Индустриален вариант на реле за проследяване на фазовата последователност, контрол при отпадане на фаза и асиметрия. Асиметрия, причинена от обратното напрежение на консуматора (например двигател, който продължава да работи само на две фази), не оказва влияние върху изключването.

Трябва да се осигури правилната защита на захранващите линии на измервателните релета. В голяма част от случаите защитата трябва да се предвиди непосредствено  след основния автомат, като трябва да се вземе под предвид изискването за висока изключвателна способност.

Клемите за предпазител се оказват идеален избор, поради компактния си размер и високата изключвателна способност на цилиндричните предпазители.

Токови следящи релета UR5 и UR6

Следят променлив и постоянен ток в еднофазни мрежи, повишаване или намаляване на стойността на тока, фиксиран прозорец и настройка на закъснение при гранични стойности на отчитане.

Термисторни релета серия UR5 и UR6

Термисторните релета защитават електродвигателя, независимо от причините за претоварване, като следят директно температурата на статорната намотка, но се приложими само когато електрическият двигател има вградени термисторни сензори в намотките( PTC термистори). Използват се за защита на електродвигатели чрез директно измерване на действителната температура в намотките.

Следящи релета за ниво UR5 и UR6

Релетата за ниво следят и управляват нивата на течности във водосъдържатели, чрез потопяеми сонди. Следят нивото на проводящата течност, като времената за забавяне на изключване и закъснение на изключване са регулируеми поотделно (избираеми с помощта на въртящ се превключвател). Изисква три измервателни сонди във водосъдържателния съд – сонда за минимално ниво, сонда за максимално ниво и тестова сонда (маса).

Сонди за следене на ниво


Обратно в:

Устройства за контрол, сигнализация и управление
Kонтрол, сигнализация и управл

Всяка една електрическа инсталация без значение дали е жилищна или индустриална трябва да бъде изпълнена надеждно. Изборът и качеството на апаратите e ...