Стара картинка лого

Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи

В случаите на прекъсване на електрозахранването или отпадане на мрежата на електроразпределителното дружество, е необходимо малките централи да бъдат изключени от разпределителната мрежа, за да се предотврати възможността за случайно/ нежелателно отдаване на енергия. От една страна, персоналът, ангажиран с поддръжката, може да бъде застрашен, ако системата не бъде незабавно изключена от мрежата. От друга страна, потребителите биха могли да получат захранване с различно напрежение и честота. В случай че операторът на мрежата изисква стойности на напрежението и честотата да бъдат различни от фабрично зададените, същите могат да бъдат въведени ръчно.

Тази универсална защита е важна за сигурната и безпроблемна работа между електропреносната система и възобновяемите енергийни източници, гарантирайки че включените мощности от ВЕИ няма да нарушат нормалното функциониране на електропреносната система.

Когато се използват алтернативни източници за производство на електроенергия се изисква да се осигури защита за електропреносната система. Алтернативният източник за производство на енергия (фотоволтаични системи, ветрогенератори, батерии за съхранение и др.) би следвало да се разедини от електропреносната система в случай на повреда или влошаване на параметрите на произвежданата електроенергия.

3ащита, която комбинира функционалностите на няколко различни релейни компонента – следи стойностите на напрежението и честотата. Избор на схема на свързване (1-фазна, 3-фазна мрежа).

Открийте всички продукти от раздел Фотоволатични системи и аксесоари, подредени в 10 категории, тук.

Разгледайте тук:

Техническа информация:

  • 3ащита, комбинираща функционалностите на няколко различни релейни компонента. Възможност за конфигуриране на индивидуални настройки
  • Улеснено конфигуриране на различните параметри. Релейни изходи за управление на защитна и комутационна апаратура (контактори, прекъсвачи и др.)
  • Сигнални входове за следене на състоянието на управляваната комутационна апаратура
  • Модулен тип - за монтаж на D1N-релса. Избор на схема на свързване (1-фазна, 3-фазна мрежа)
  • Възможен е избор на режим на обезопасяване (схема с 1 или 2 контактора, управлявани и наблюдавани)

Схема на свързване с един контактор / прекъсвач:

  • А1/А2 - 3ахранващо напрежение, N, [1, L2, L3 - измервателни входове
  • Реле 1 - 11/12 NC; 11/14 NО контакт, Реле 3 (сигнал за грешка/повреда) - 31/32 NC - 31/34 NO
  • Dig. input 1- вход за мониторинг на състоянието на контактора/прекъсвача 
  • Dig. input 3- Входящ сигнал за дистанционно изключване на контактора/прекъсвача 
  • Dig. input 4+5 - Превключване на параметри по италиански стандарт СЕ1 0-21

Открийте всички продукти от раздел Автоматични прекъсвачи с лят корпус и въздушни прекъсвачи, подредени в 11 категории, тук.

Разгледайте тук:

Открийте всички продукти от раздел Електромеханични контактори, серия ALEA II LT, подредени в 19 категории, тук.

Разгледайте тук:

 

Изтеглете­

Брошура Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи издание 2021 година. 

Език: Български

Продуктова категория:

Индустрия


Обратно в:

Устройства за контрол, сигнализация и управление
Устройства за контрол, сигнализация и управление

Всяка една електрическа инсталация без значение дали е жилищна или индустриална трябва да бъде изпълнена надеждно. Изборът и качеството на апаратите e ...