Стара картинка лого

Измервателни и следящи релета, модулни контактори

Модулни времерелета серия АMPARO

Модулните времерелета от серията АMPARO са перфектно решение за приложение в автоматизирани системи за осветление, автоматизация на басейни и поливни съоръжения, системи за климатизация и вентилация.

Предимства: 

 • Лесна настройка на различните видове времерелета, LED индикация за състоянието на релето
 • Времерелета с функция закъснение при включване или закъснение при извключване, както и мултифункционално времереле (избор на една от седем функции)

Напреженово реле серия AMPARO

Защита на електрооборудване и електродвигатели с реле за следене на напрежението. С възможност за мониторинг на еднофазни или трифазни електрически мрежи. Следят за минимална стойност в конкретен диапазон на напрежението (160-240V с фиксиран 5% хистерезис).

Техническа информация:

 • Номинално напрежение Ue: 400/230 V AC
 • 1- и 3-фази с регулируем праг 160-240V
 • 1 CO (превключващ контакт), 5 A / 250 V
 • Съгласно стандарти: EN 61010-2-201: 2013

Фазово следящо реле серия AMPARO

Релета за следене на фазов ред. Следят фазовата последователност, отчитат отпадане на фаза и асиметрия. Когато всички фази са свързани в правилната последователност и измерената асиметрия е по-малка от фиксираната стойност, изходното реле се превключва във включено положение.

Техническа информация:

 • Номинално напрежение Ue: 400/230 V AC
 • Време за сработване/ ресетиране: 10ms / 500 ms
 • Закъснение при включване: фиксирано - приблизително 400 ms
 • 1 CO (превключващ контакт), 5 A / 250 V
 • Съгласно стандарти: EN 61010-2-201: 2013

Модулни контактори серия AMPARO

Модулните контактори от серия АMPARO са в диапазона от 20 до 63А, като се предлагат в разнообразие от конфигурации на контактите (НО и/или НЗ). Избор на управляващо напрежение 230VAC или 24VAC.

Приложение:

 • Превключване на осветителни вериги, електрическо управление на отоплителни, климатични и вентилационни системи и маломощни циркулационни помпи, управление на електрически врати, щори, бариери и др.

Категория AC-1: Тази категория се прилага към всички AC активни товари. Област на приложениe: отоплени системи и нагреватели, осветителни вериги, вериги с  фактор на мощността, равен или по-висок от 0.95 (cosφ≥ 0.95)
Категория AC-3: Тук спадат всички стандартни асинхронни електродвигатели с к.с. ротор или друг вид индуктивни товари. Област на приложение: ескалатори и асансьори, конвейри и транспортни ленти, компресори, помпи, и др.
Категория AC-7a: Домакински електроуреди с малки индуктивни натоварвания
Категория AC-7b: Малки електродвигатели за домакински електроуреди като вентилатори, прахосмукачки, перални и сушилни машини, отоплителни циркулационни помпи и т.н.

Обратно в:

Апаратура за защита и управление на поливни системи, басейни, климатизация и вентилация
Поливни системи и басейни

Серии защитни и комутационни апарати с доказано качество и надеждност, с едни от най-атрактивните цени на българския пазар, за такъв клас апарати