Стара картинка лого

Електромеханични контактори и термични релета

Серии CUBICO Mini и CUBICO Classic

Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието задвижване (електромагнитно, пневматично или хидравлично) е автоматично. Служат за включване, пропускане и изключване на токовете на електрическите устройства (главно електродвигатели) и вериги при обичайни условия на работа, и токови натоварвания.

Най-разпространен e eлектромеханичният контактор, конструкцията на който се състои от главни и спомагателни контакти, бобина, корпус, магнитопровод и дъгогасителна система. Контакторът е най-често използваното устройство за управление на асинхронни електродвигатели, като с негова помощ се осъществява дистанционно управление. Той може да бъде монтиран в разпределителни табла или в близост до електродвигателя, в комбинация с термично реле.

Предимства: 

 • Контакторите се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови бобини за основните управляващи напрежения (24VAC, 24VDC и 230VAC)
 • Контакторите от серия Cubico Mini, се предлагат с интегриран NC (нормално затворен) или  NO (нормално отворен) контакт
 • Контакторите от серия CUBICO Classic се предлагат с интегрирани 1NO+1NC контакти

Техническа информация:

 • Номинално работно напрежение Ue: 690VAC
 • Номинален ток In: от 7А до 500A в режим AC-3 (вкл. CUBICO High и CUBICO Grand)
 • Механична износоустойчивост – 10 000 000 превключвания
 • Цикличност на превключвания на час: 1 200 превключвания (за режим AC3), 300 превключвания (за режим AC4)
 • Температура на околната среда: от -25°C до 55°C 
 • Съгласно стандарти: EN60947-4-1, IEC 60947-5-1, EN60947-5-1, IEC 60947-4-1

Контактори серия CUBICO Mini

Контакторите CUBICO Mini се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови бобини за основните управляващи напрежения (24V DC и 24V AC и 230V AC). Предлагат се контактори с интегриран NC (нормално затворен) или NO (нормално отворен) контакт, който следва да се избере според логиката на управление.

 • Контактори 2.2kW/6A, 4kW/9A или 5.5kW/12A
 • 3-полюсен, с вграден спомагателен контакт
 • Напрежение на бобината: 230V AC, 24V AC или 24V DC
 • Вграден спомагателен контакт, 1 NO или 1NC
 • За монтаж, както на DIN релса, така и за монтиране на монтажна плоча
 • Съгласно стандарти: EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Допълнителни контакти и аксесоари за контактори CUBICO Mini

Термични релета за контактори серия CUBICO Mini

Контактори серия Cubico Classic

Контакторите серия Cubico Classic се предлагат, както с постояннотокови, така и с променливотокови бобини за основните управляващи напрежения (24V DC и 24V AC, 230V AC). Клемите за захранване на бобината са изнесени на отстояние от основните контакти, което значително улеснява опроводяването на оперативните вериги.

 • Контактори от 4kW/9A до 18.5kW/38A
 • 3-полюсен, с вградени спомагателни контакти
 • Напрежение на бобината: 230V AC, 24V AC или 24V DC
 • Вградени спомагателни контакти, 1NO и 1NC
 • За монтаж, както на DIN релса, така и за монтиране на монтажна плоча.
 • Съгласно стандарти: EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1

Аксесоари за контактори, серия CUBICO Classic

Термични релета за контактори серия CUBICO Classic

Термичното реле осигурява защита на електродвигателя от малки и продължителни претоварвания. Релето е предвидено конструктивно да се свързва към контактор в захванващата верига на електродвигателя, като реагира единствено на топлинната съставка на протичащия през контактите му ток (благодарение на вградените биметални пластини), за да прекъсне веригата. Термичното реле може да се настрои така, че след изстиване на биметалната пластина, при евентуално прегряване, да се разреши ръчно или автоматично рестартиране на електродвигателя.

Очевидно е, че те не могат да се използват самостоятелно за защитата на електродвигателите. Освен електромеханичен контактор, задължително трябва да се предвидят предпазители или друг вид максималнотокови защити.

Разединители за стопяеми цилиндрични предпазители

Обратно в:

Апаратура за защита и управление на поливни системи, басейни, климатизация и вентилация
Поливни системи и басейни

Серии защитни и комутационни апарати с доказано качество и надеждност, с едни от най-атрактивните цени на българския пазар, за такъв клас апарати