Стара картинка лого

Моторни защити

Серия CUBICO

Моторните защити предпазват електродвигателя и захранващия кабел срещу претоварване и късо съединение, като разединяват всички захранващи фази при наличие на авария, дори на само една от тях. 

Моторната защита може да се настройва за различни по големина токове в определен диапазон, според номиналния ток на защитавания електродвигател. Номиналния ток е записан на табелката с технически данни, която е неразделна част от всеки електродвигател. След това се избира стойност за токоограничаване от регулатора на моторната защита за същото (или най-близкото гранично) показание, за да се настрои защита по претоварване. Токоограничаването по късо съединение е фиксирано, като за всяка моторна защита е 14 x In.

Предимства: 

  • Всички предлагани устройства са с клас на изключване 10. Това означава, че максималното време за  изключване в студено състояние е от 4 до 10 секунди при ток, надвишаващ 7,2 пъти номиналния ток
  • Подходящи за електродвигатели в клас на енергийна ефективност IE3. Област на приложение: компресори, водни помпи и вентилатори

Техническа информация:

  • Номинално работно напрежение Ue: 690VAC
  • За номинални токове на електродвигатели от 0,16А до 32А
  • Токоограничаване по претоварване: настройваемо
  • Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита
  • Цикличност на превключвания на час: 30 превключвания
  • Температура на околната среда: от -5°C до 40°C 
  • В съответствие с EN 60947-2

Моторни защити серия CUBICO

Големия ротативен палец за превключване във включено / изключено положение, дава възможност визуално да се следи за работното състояние на електродвигателя. Възможност за заключване с катинар в изключено състояние за осигуряване на безопасно обслужване на електродвигателя или захранващия кабел.

Аксесоари за моторни защити серия CUBICO

Обратно в:

Апаратура за защита и управление на поливни системи, басейни, климатизация и вентилация
Поливни системи и басейни

Серии защитни и комутационни апарати с доказано качество и надеждност, с едни от най-атрактивните цени на българския пазар, за такъв клас апарати