Стара картинка лого

Цифрови и механични времеви превключватели

Цифрови времеви превключватели серия TEMPUS

Цифровите времеви превключватели и аналоговите версии, изпълняват функцията включване и изключване на електрически вериги, въз основа на предварително определен график.

Предимства: 

 • Цифров времеви превключвател с възможност за задаване на дневна, седмична и годишна програма, до 800 клетки памет за създаване на различни графици за вкл./ изкл. състояние
 • Функция Astro - астрономическите времеви превключватели са програмирани да контролират различни товари или всекидневно повтарящи се комунални услуги, според часът на изгрев и залез, който е предварително зададен в база данни в устройството за различните региони

Механичен времеви превключвател, синхронен серия TEMPUS

Компонент на механичният времеви превключвател е синхронен мотор, който използва директно точността на използваната честота 50Hz за задвижване на въртящ дисков механизъм с превключващи джъмпери (за интервал през 15 min). Спрямо позицията си (на ляво – изключен, на дясно – включен) задават позицията на управляващия NO контакт. 

Техническа информация:

 • Номинално напрежение Ue: 230 V AC
 • Дневна програма, 96 превключващи джъмпера, Мин. време на настройката: 15 минути
 • 1 NO (нормално отворен контакт), 16 A (при cosΦ = 1), 4 A  при (cosΦ = 0,6)

Механичен времеви превключвател, кварцов серия TEMPUS

Кварцовите времеви превключватели работят чрез предаване на електричество през кварцов кристал със специална форма. Той трепти с постоянна висока честота и отговаря за работата на стъпковия мотор, задвижващ въртящ дисков механизъм с превключващи джъмпери. Основното предимство на тази технология е високата точност.

Техническа информация:

 • Номинално напрежение Ue: 230 V AC
 • Дневна програма, 96 превключващи джъмпера, Мин. време на настройката: 15 минути
 • 1 NO (нормално отворен контакт), 16 A (при cosΦ = 1), 4 A  при (cosΦ = 0,6)
 • Вградена батерия, автономно захранване до 3 дни при отпадане на захранващото напрежение

Светлочувствителен превключвател със сензор

Светлочувствителният превключвател с изнесен сензор се използва за автоматично включване на осветителни вериги, при намалена осветеност на околната среда. За разлика от механичните часовници, това устройство не се влияе от лятно и зимно часово време, както и от продължителността на светлата част на деня. Намира приложение в управлението на улично осветление, външни стълбища, градинско осветление, гаражни входове, витрини на магазини и т.н.

Приложение:

 • Обхват 2-2000 lux
 • NO контакт, 16А, максимален товар 2600W
 • Светлочувствителен сензор със защита IP55, дължина на свързващия кабел: 50м
 • Устройството има вградено закъснение при включване (около 20 сек.), и при изключване (приблизително 80 сек.), за да се избегнат грешки при превключване поради светкавици, фарове на автомобили, дневна силна облачност и други

Времевите превключватели имат трипозиционно ръчно управление: продължително (включено), автоматично (според конфигурираните времеви диапазони) и изключено. От друга страна светлочувствителният превключвател има интегриран потенциометър, настройващ чувствителността на устройството в диапазона от 2 до 2000 lux. Често срещана практика е проектант или електоинсталатор с подходяща логика на управление да дава възможност на потребителя да избира дали да използва или да изключи превключвателя, без да се налага да манипулира устройствата. Най-често това се случва, като се добавят превключватели за монтаж на фасада или за модулен монтаж.

Обратно в:

Апаратура за защита и управление на поливни системи, басейни, климатизация и вентилация
Поливни системи и басейни

Серии защитни и комутационни апарати с доказано качество и надеждност, с едни от най-атрактивните цени на българския пазар, за такъв клас апарати