Стара картинка лого

Измвервателна апаратура

Мрежови анализатори

Мрежовите анализатори се използват за измерване и визуализация на параметрите на електрическата енергия, както за монофазни, така и за трифазни вериги. Предимствата на мрежовите анализатори спрямо амперметри и волтметри са в оптимизирането на окабеляването и механичната работа при монтажа им в табла, както и възможността за дистанционно визуализиране, мониторинг и анализ на измерваните величини. 

Могат да бъдат отчетени напрежение, ток, мощност (W, VAr, VA ), фактор на мощността (cosФ), индивидуално и общо хармонично изкривяване. Продуктовата гама от серия MGF включва, както варианти за монтаж на фасада, така и за DIN релса.

Мрежовите анализатори от серия NA96 имат възможност да се допълват с модул комуникационни и алармени и сигнални модули, модули с Ethernet, RS485, M-BUS, Profibus интерфейс и LonWorks протокол.

  • LCD Дисплей или дисплей с LED подсветка
  • Измервано напрежение Фаза-Фаза, Фаза-Неутрала
  • Измерван ток: 5A или 1 A, чрез токови трансформатори
  • Клас на точност за активна енергия: Клас 1 (EN62053-21)
  • Клас на точност за реактивна енергия: Клас 2 (EN62053-23)

Мрежови анализатори – серия NA96 и MGF

Трифазни цифров електромери – серии RZK и DIZ

Аналогови и цифрови амперметри и мултиметри

Аналогови и цифрови волтмери, честотомери и броячи на часове