Стара картинка лого

Моторни защити

Серии ALEA II BE5 и BE6

Моторните защити предпазват двигателя и захранващия кабел срещу претоварване и късо съединение, като разединяват всички захранващи фази при наличие на авария, дори на само една от тях. 

Логично е да се залагат в разпределителни табла, тъй като, освен защита от претоварване на електрическия двигател, защитават и захранващия кабел от евентуално късо съединение. Те гарантират, че в случай на късо съединение, захранването ще се изключи много бързо (милисекунди!).

Предимства: 

 • Моторни защити в два типоразмера, за защита на асинхронни двигатели до 34kW
 • Всички предлагани устройства са с клас на изключване 10. Това означава, че максималното време за  изключване в студено състояние е от 4 до 10 секунди при ток, надвишаващ 7,2 пъти номиналния ток
 • Гамата моторни защити предлага всички необходими аксесоари, като помощни и сигнални контакти, изключватели, въртящи ръкохватки и изолационни кутии, както и свързващи модули за контактори, които окомплектоват един моторен пускател

Техническа информация:

 • Номинално работно напрежение Ue: 690VAC
 • Номинален ток In: 0.1 - 25A за BE5 и 32 - 63A за BE6
 • Номиналният непрекъснат ток е равен номинален работен ток: Iu = Ie
 • Токоограничаване по претоварване: настройваемо 0,6 - 1 x In
 • Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита на 14 x In
 • Цикличност на превключвания на час: 40 превключвания
 • Температура на околната среда: от -25°C up toдо 55°C (открит монтаж) и от -25°C up toдо 40°C (затворен в кутия)
 • Съгласно стандарти: EN60647, IEC60947

Моторните защити - серия BE5

Моторните защити от серия BE5 се отличават с компактен размер, позволяващ монтирането им както в метални табла и шкафове за индустриален монтаж, така и в модулни табла.

Голям ротативен палец за превключване включено / изключено състояние, дава възможност визуално да се следи за работното състояние на електрическия двигател или автомата.

 • Номинален ток In: Номинален ток In: 0.1 - 25A
 • Токоограничаване по претоварване: настройваема защита 0,6 - 1 x In
 • Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита на 14 x In
 • Изключвателна способност: за диапазона от 0,1 до 10A - 100kA, от 10 до 16A - 50kA, от 16 до 25A – 16kA
 • Съгласно стандарти: EN60647, IEC60947

Моторните защити - серия BE6

Моторните защити от серия BE6 за електрически двигатели с номинален ток от 24А до 63А,  със защита при отпадане на една от захранващите фази на двигателя.

Моторната защита с размер BE6 позволява монтаж, както на DIN релса, така и на монтажна плоча.

Подходяща за защита на електродвигатели с клас на ефективност IE3. Стандартът IEC 60034-30 определя класове на електрическата ефективност за асинхронни електродвигатели, 50Hz (и 60Hz). Според директивата 2005/32/EC, считано от 1 Януари 2017г. всички електродвигатели, монтирани в нови производства, трябва да бъдат с клас на енергийна ефективност не по-ниска от IE3 за всички ел. мотори над 0,75kW. 

 • Номинален ток In: 32 - 63A
 • Токоограничаване по претоварване: настройваема защита 0,6 - 1 x In
 • Токоограничаване по късо съединение: фиксирана защита на 14 x In
 • Изключвателна способност: 50kA
 • Съгласно стандарти: EN60647, IEC60947

Допълнителни аксесоари и принадлежности за BE5 и BE6

Предлага всички необходими аксесоари, захранващи гребени, помощни и сигнални контакти, шунтови и минимално напреженови изключватели, въртящи ръкохватки (директни или изнесени), изолационни кутии с възможност за заключване в изключено положение, както и свързващи модули за контактори, с които да се окомплектова един  моторен пускател.

Автоматични прекъсвачи серия MC с термомагнитна или електронна защита за електродвигатели

Подходящи за защита на мощни електрически двигатели, както и защита на захранващия кабел срещу претоварване и късо съединение.

С настройваема термомагнитна или електронна защита, дават възможност да се зададат нужните параметри за токоограничаване по претоварване и по късо съединение в границите, които изисква електрическият двигател.

Прецизната настройка на токоограничаване по късо съединение е от изключително значение, когато се стартира специфичен електрически двигател или се експлоатира в режими на работа с чести превключвания.

 • Номинален ток In: 40 - 1400A
 • Четири основни типоразмера MC1 до 100А, MC2 до 220А, MC3 до 450А и MC4 до 1400А
 • Токоограничаване по претоварване: настройваема защита 0,8 - 1 x In
 • Токоограничаване по късо съединение: настройваема защита 8 - 14 x In
 • Изключвателна способност: 25 / 50kA
 • Съгласно стандарти: IEC/EN 60947-4, IEC/EN 60947-2

Допълнителни аксесоари и принадлежности за MC

Автоматични прекъсвачи серия MC се предлагат с голямо разнообразие от аксесоари, като помощни и сигнални контакти, шунтови и минималнонапреженови изключватели, моторни задвижвания, проходни и винтови клеми и клемни капаци, директни и изнесени ръкохватки, монтажна плоча за DIN релса (за MC1) и адаптери за монтаж на тоководещи шинни системи.