Стара картинка лого

Устройства за плавен пуск (Софтстартери)

Серия LAKA и LAKS

Устройството за плавен пуск „Софстартер“ представлява електронно устройство за плавно пускане и спиране на асинхронни двигатели с понижено напрежение.

Тези устройства са изключително чувствителни към по-високите температурни стойности, затова се залагат в разпределителни табла, като е необходимо и предвиждането на допълнително охлаждане.

Предимства: 

 • Изключително лесни за конфигуриране, чрез ротационни превключватели се настройват пусковия ток и въртящия момент на двигателя, ускорено пускане (т. н. kick start), както и динамично спиране на асинхронния двигател
 • Серията софстартери LAKА са с интегриран байпас в самото устройство, а серия LAKS притежава и функция за защита на електродвигателя от прегряване
 • Софтстартерът е чувствителен към високи температури и освен включения в конструкцията алуминиев радиатор за охлаждане, се предлага и термична сонда за защита от прегряване в устройството

Техническа информация:

 • Номинално работно напрежение: 400-480VAC 50/60Hz
 • Управляващо напрежение: 24-480 VAC/DC
 • Номинален ток In: от 15А до 200A 
 • Температура на околната среда: -5 до 40°C
 • Температурна компенсация: 100% при 40°C, 80% при 50°C, 70% при 60°C
 • С възможност за интегриране на термична сонда за защита от прегряване
 • Охлаждащ радиатор: Черен алуминий, анодизиран

Устройства за намаляване на пусковия момент

 • Бюджетен софтстартер. Използва се за стартиране на монофазни и трифазни двигатели като намалява пусковия момент с регулируемо време на работа в диапазона от 0,5 до 5 секунди
 • Ограничителят на въртящия момент намалява чрез регулиране началния въртящ момент ,  при което  се намалява механичното напрежение към куплирания механизъм

Софтстартер с регулиране по две фази

 • Софтстартерът с регулиране по две фази ограничава пусковия ток на двигателя с 40-45 % от максималния пусков ток и респективно ограничава пусковия момент. Намаляват се и механичните удари при стартиране и вибрациите по време на работа
 • Не е необходима подмяна на възлите „звезда-триъгълник“. Повишената  гъвкавост прави тези устройства ефективно решение. Те са значително по-компактни и с по-малки размери от пускател звезда-триъгълник
 • Област на приложение: компресори, конвейери, водни помпи и вентилатори

Софтстартер със симетрично регулирани по три фази

 • При симетрично регулиране по три фази, могат да се осигурят по-дълги рампи за пуск и стоп, осигурява се съкращаване на пусковия ток с 50-60 % и значително понижаване на пусковия момент
 • При тежки  условия на пускане е възможно да се изпълни и ускорено пускане (т.н. kick start). С възможност за байпас чрез електромеханичен контактор
 • Подходящ за товари с малка инерция като водни помпи и конвейри, като елиминират ефекта на хидравличните удари (водния чук). Съкратеното време за спиране увеличава ефективността на двигателя, като намалява паузите между работните цикли

Софтстартери – конфигуриране и аксесоари

При определени типове товари  е  необходимо процесът на пускане да започне с краткотрайно (до 200 ms) подаване на напрежение близо до или равно на  номиналното напрежение, след което да се намали  до U Start и започне  плавно пускане. Времето и амплитудата на Kick start напрежението  могат да се задават в определени граници.

Към софстартера е възможно да бъде включен байпасен контактор, който да поеме част от товара на двигателя. Така е възможно да бъде избран по-малък софстартер и да се удължи неговият експлоатационен живот.

Аксесоар за устройства за плавен пуск

Софстартерът е чувствителен към високи температури и, освен включения в конструкцията алуминиев радиатор за охлаждане, се предлага и термична сонда за защита от прегряване.