Стара картинка лого

Пач панели, аксесоари за аранжиране на кабели, PDU захранващи разклонители

Пач панели за 19“ монтаж

Най-често използваните пач панели са за 24 кийстоуна модула в размера на 1U. За по-натоварени шкафове, с повече кабелни линии, може да се премине на варианти от 24 модула в размера на ½ U или 48 модула за 1U. 19"-те пач панели са подходящи за монтаж на всички SCHRACK модули в Schrack Format A(SFA) и Schrack Format B (SFB). Пач панелите са в цвят RAL7035 (светло сив) или RAL9005 (черен). В комплектите са включени инсталационни материали (кабелни превръзки, комплект крепежни елементи, заземителен кабел с кабелни обувки) и кабелен носач.

Аксесоари за аранжиране на кабели

Ако в един комуникационен шкаф са положени много на брой кабели, прегледът и проследяването на връзките стават много по-трудно. Правилно аранжираните кабели осигуряват по-добър въздушен поток и по този начин оптимизират охлаждането в шкафа. Окабеляване на мрежата по този начин, може да създаде структурирано, прегледно и спестяващо място кабелно трасе в комуникационния шкаф.

PDU (Power Distribution Unit) 19” захранващи разклонители

Конструкцията на 19”-те захранващи разклонители е подготвена за хоризонтално монтиране отпред на всички видове 19 " сървърни шкафове. Разклонителят осигурява непрекъснато и надеждно захранване на устройствата, свързани към него, като предоставя на потребителите различни нива на защита според типа, който е избран.

Фиксирани и изваждаеми 19“ тави

За монтаж на нестандартно оборудване, компютри и монитори, сървъри и суичове, които не са за 19“ монтаж. В зависимост от конструкцията, тавите могат да бъдат фиксирани или изваждаеми, както и 19“-ви тави за клавиатура и мишка, или друго хардуерно устройство. Според товароносимостта са за 30kg или 50kg.

19” LED Осветители за комуникационни шкафове

Пач кабели

Пач кабелите за структурни кабелни системи, покриват напълно всички изисквания за системи от Клас D до Клас EA (напр. 10 GBase-T, 1000 Base-T, 100 Base-TX, ATM), както и приложения като VoIP, PoE. Защитните обувки на пач кабелите съвпадат с цвета на кабела. Цветовото подреждане е еднакво в двата конектора. Предлагат се различни цветове.

RJ45 Кийстоун жакове

Дизайнът на конекторите позволява монтаж без използване на специален инструмент, което позволява лесен и бърз монтаж. Конекторите са в екраниран вариант за Cat.6A , Cat.6, Cat.5e и неекраниран вариант за Cat.6 и Cat.5e. Schrack Technik предлага два формата: Schrack Format A (SFA) и Schrack Format B (SHB), като и двата формата напълно покриват изискванията за пренос на данни, и осигуряват по-висока степен на защита от електромагнитни смущения (EMC). 

Предварителното оразмеряване на комуникационния шкаф

Добрата документация и подробният слаботоков проект е от първостепенно значение при изграждането на надеждна IT мрежа.  В практиката често се случва, да липсва предварителното оразмеряване на комуникационния шкаф, както и опис на елементите, които се залагат в него. Нека разгледаме елементите, които са необходими за вграждане и оказват влияние на размера на комуникационния шкаф.

  • Пример: Изхождаме от това, колко линии имаме. Добре е да знаем, ако сами планираме IT мрежата, че освен броят на работните места, трябва да вземем под внимание и всички периферни устройства, до които трябва да бъде осигурена интернет връзка.

В конкретния пример ще разгледаме офис с 40 линии:

  • За целта ще са ни необходими 2 пач панела, както и 2 аранжиращи панела.  (4U)
  • Активното оборудване за такъв брой линии може да бъде побрано в рамките на 4U, като два суич-а 24xRJ4 (4U)
  • Предвижда се един ODF за вход от вертикалното окабеляване, съответно и аранжиращ панел (4U)
  • Трябва да бъде предвиден и PDU разклонител за захранване (1U)
  • Ако се предвижда Wi-Fi връзка, добре е да се заложи 19" Фиксирана тава, за Wi-Fi рутер или Wireless точка за достъп (1U)
  • Задължително е да се предвиди и резерв от поне 30% (6U) и така достигаме до шкаф с размер от 20 U

Софтуери за проектиране Schrack Design и SchrackCAD

При планирането на комуникационни шкафове може да използвате двата безплатни софтуера предлагани от Schrack Technik, с помощта на които може да планирате вида, оформелнието и размера на комуникационния шкаф.

Открийте всички продукти от раздел Структурни кабелни системи и SAT, подредени в 9 категории, тук.  

Разгледайте тук:


Обратно в:

Комуникационни шкафове и слаботокови табла
IT шкафове и слаботокови табла

Комуникационни шкафове и слаботокови табла имат съществена роля за защита на намиращото се в тях активно и пасивно оборудване от външни влияния. ...

Структурни кабелни системи
Структурни кабелни системи

Системните решения за структурно окабеляване са базирани на високо качествени градивни компоненти (комуникационни шкафове и аксесоари, пач панели и ...