Стара картинка лого

Структурни кабелни системи-мед

Системни решения от Шрак Техник

Системните решения за структурно окабеляване са базирани на високо качествени градивни компоненти (жакове и инсталационни кабели) покриващи изискванията на стандартите ISO / IEC 11801 EN 50173. Всички компоненти, както и системните ни решения са тествани и притежават сертификат  от независимата германска лаборатория GHMT.

Като отговорна към своите клиенти компания Шрак Техник е създала Партньорска програма, чийто цели са:

Да се повиши компетентността и квалификацията на нашите клиенти с което се постига високо качество

Да се защити инвестицията на крайния клиент, посредством осигуряване на Гаранция върху проектираните, инсталирани и тествани системни решения от нашите партньори.

Гаранцията, която Шрак Техник покрива дирекно към крайния клиент е 30 години.

Което се регла,ентира в Договор за гаранция.