Стара картинка лого

Toolless Line модулна система Клас D, Клас E и Клас Eа

Toolless Line: Разликата е в детайлите!

Стандартите са от значение за бъдещето. Стандартите за електронна обработка и пренос на данни за Еропа и САЩ са различни. Но са обединени и хармонизирани от международния стандарт ISO/IEC 11801

В близкото минало Структурните кабелни системи са били класифицирани по различни признаци в зависимост от това в коя част на света и според кои регионални стандарти се регламентират, планират и реализират(Европа или САЩ) Дали да бъдат класифицирани по Категории(типично за САЩ TIA/EIA) или да бъдат класифицирани по Класове(типично за Европа EN 50173) В основни линии обаче можем да кажем, че параметрите обаче са идентични независимо от Стандарта за калсификация на Структурни кабелни системи

С развитието допълвнето на ISO/IEC 11801 издание 3 от 2008-2011 обаче възникват разлики в праговите параметрите за пренос на данни при 500MHz. честотна лента за компоненти Категория 6A и системи Клас EA.

За Европа е валиден EN 50173, който произтича основно от международния ISO/IEC 11801. За разлика от тях обаче в САЩ е валиден TIA/EIA, за който можем да коментираме, че е доста по-либерален от гледна точка на граничните стойности на параметрите.

ISO/IEC 11801 има доста по-високи изисквания по отношение на граничните стойности за всеки един градивен компонент от системата. Посредством тези норми за осигуряване на качеството се дава допълнително предимство за Инсталатора/партньор по време на инсталацията, но не само тази партньорска програмаза осигуряване на качеството дава сигурност, надежност и спокойствие за краиния клиент при експлотацията на кабелната система.

Поради неободимостта от доказване на  качеството и производителността на градивните компоненти  от СКС (кийстоун жакове и инсталационенкабел поотделно) същите сетестват и сертифицират за CAT6A ISO/IEC 11801.Разглеждани обаче, като система(съвкупност от асемблирани компоненти) се сертифицират, като  Клас EA Канал, Перменант линк или Консолидационна точка ISO/IEC, докато според TIA/EIA само като CAT6A  независимо дали се сертифицират отделните компоненти сами за себе си или се сертифицира кабелна система.

Система модулна TOOLLESS LINE CAT6A 10 GB/s 500MHz ISO/IEC 11801

Система на Шрак Техник TOOLLESS LINE е цялостно решение базирано на високо производителни кийстоун жак модули

С добре познатото за продуктова гама мото: КОЛКО ЛЕСНО, КОЛКО БЪРЗО, ТО Е ШРАК най-точно се изразява характерните предимства на това решение. При новия кийстоун жак качеството и производителността на PCB контактите е подобрена значително, като резултат от това конектора е сертифициран за CAT6A 10 GB/s 500 MHz ISO/IEC 110801 AMD 2 (2010-04) компонент.

За да отговори на техническите изисквания за CAT6A 10 GB/s 500 MHz ISO/IEC 110801 AMD 2 (2010-04) в целия честотен диапазон до 500 MHz. е необходимо значително подобряване на конструкцията на конектора поради необходимоста от по-високочестотно предаване на данни. В резултат на успешната работа по повишаване на техническите параметри конектора бе официално сертифициран от независимата германска лаборатория GHMT. В допълнение на процеса на сертификация ние разполагаме със сертификат от същата лаборатория за 2 конекторен Пермамнет линки Канал  с дължина 90m. а също и Канал Клас ЕА. И двата сертификата са изпълнени, тествани и сертифицирани с  инсталацоионен кабел Cat.7 1000 MHz. (HSEKP423HB).

Освен високочестотния пренос на данни, също така е необходимо 360° екранировка на конектора. Конекторът TOOLLESS LINE MODUL CAT6A 10 GB/s 500 MHz ISO/IEC 11801 RE-EMBEDDED разполага с нов високоефективен пружинен контакт, осигуряващ (затварянето) на екранировката. Този пружинен контакт е напълно интегриран в тялото на конектора. Той осигурява автоматично свързване посредством упражняването на прцизен натиск към екранировката на инсталационния кабел. Неговият дизайн позволява повторно отваряне на конектора, което понякога е наложително по време на инсталация. Освен това новата конструкция на конектора позволява директно свързване на същия към заземителен контур.

 

В комплекта на жакаTOOLLESS LINE MODUL CAT6A 10 GB/s 500 MHz ISO/IEC 11801 RE-EMBEDDED е включена и лицева прахоащитна капачка, която при необходимост се защтраква в специални отвори в лицевата равнина на жака. Трябва да имате пред вид, че всички розетки от системата TOOLLESS LINE са окомплектовани с подобни прахозащитни кашачки. Ние ви препоръчваме да ползвате прахозащитните капачки от комплекта на кийстоун жака само когато окомплектовате пач панели от системата TOOLLESS LINE.

Обърнете внимание на различното изписване на стандартите

Обърнете внимание на разликите в нормите за максимално допустимите стойности

Изтегляне на каталози Cat.6A

Брошура Cat.6A

Каталог Система Toolless Line