Стара картинка лого
  • Полезна информация относно търсенето и избор на продукти от нашия on-line магазин, запознаване с Регламента за строителен продукт и пояснение, как да изтеглим Декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт за конкретен артикул

Регламент за строителни продукти (CPR)
Регламент за строит.продукти

CPR или Регламент за строителните продукти изисква всички строителни продукти, които са постоянно включени в строително-монтажните дейности да ...

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick
SCHRACK DIGITAL

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick


Обратно в:

Структурни кабелни системи
Структурни кабелни системи

Системните решения за структурно окабеляване са базирани на високо качествени градивни компоненти (комуникационни шкафове и аксесоари, пач панели и ...