Стара картинка лого

Пач панели, пач кабели, кийстоун жакове и съединители RJ45

Най-често използваните пач панели са за 24 кийстоуна модула в размера на 1U. За по-натоварени шкафове, с повече кабелни линии, може да се премине на варианти от 24 модула в размера на ½ U или 48 модула за 1U. 19" пач панели са подходящи за монтаж на жакове в Schrack Format A(SFA) или Schrack Format B (SFB). Пач панелите са в цвят RAL7035 (светло сив) или RAL9005 (черен). В комплектите са включени инсталационни материали (кабелни превръзки, комплект крепежни елементи, заземителен кабел с кабелни обувки) и кабелен носач.

Открийте всички продукти от раздел Пач панели, подредени в 6 категории, тук.

Разгледайте тук:

Пач кабели

Пач кабелите за структурни кабелни системи, покриват напълно всички изисквания за системи от Клас D до Клас EA (напр. 10 GBase-T, 1000 Base-T, 100 Base-TX, ATM), както и приложения като VoIP, PoE. Защитните обувки на пач кабелите съвпадат с цвета на кабела. Цветовото подреждане е еднакво в двата конектора. Предлагат се различни цветове.

Открийте всички продукти от раздел Пач кабели, тук.

Разгледайте тук:

RJ45 Кийстоун жакове и съединители

Дизайнът на конекторите позволява монтаж без инструменти. Конекторите се кримпват без специфичен инструмент, което позволява лесен и бърз монтаж. Конекторите са в екраниран вариант за Cat.6A , Cat.6, Cat.5e и неекраниран вариант за Cat.6 и Cat.5e. Широката гама от допълнителни аксесоари осигурява възможност за многовариантност на монтажа. 

Шрак Техник предлага два формата: Schrack Format A (SFA) и Schrack Format B (SHB), като и двата формата напълно покриват изискванията за пренос на данни, както и осигуряват по-висока степен на защита от електромагнитни смущения (EMC). В посоченото видео, може да видите начина на монтаж:

https://www.youtube.com/watch?v=IN1QLQzfqFg&feature=emb_logo

Кийстоун жакове PERFORMANCE LINE

Перманент линк

Перманент линк е трайно вложена линия. След като е изградена системата е желателно тя да бъде сертифицирана, като това е задължително за по-високите класове бизнес и офисни сгради. Най-често сертифицирането се извършва по перманент линк. Той включва кийстоуна на работното място, кабела до него и кийстоуна в комуникационния шкаф. Важно и основно е да отбележим, че тук дължината на трасето не може да надвишава 90 метра.

Перманент линк

Канал

Друга архитектура за сертифициране е сертифицирането на канал. Разликата е, че тук към перманент линка трабва да се добавят и пач кабелите от страна работно място и в комуникационния шкаф. Дължината на канала не може да надвишава 100 метра.  Поради тези ограничения в дължините на перманент линк и канал е много важно още на етап проектиране да бъде избрано оптимално място на комуникационния шкаф, както и на кабелните трасета. 

Канал
Schrack Technik обучения
  • Schrack Technik организира фирмени обучения свързани с проектирането и изграждането на Структурни Кабелни Системи
  • На всеки участник се издава поименен сертификат и помощ при реализиране на конкретни проекти със СКС
  • При желание за провеждане на такова обучение запитайте Вашия персонален търговец за възможна дата за неговото провеждане

Разгледайте изображението в голям формат тук: link


Обратно в:

Структурни кабелни системи
Структурни кабелни системи

Системните решения за структурно окабеляване са базирани на високо качествени градивни компоненти (комуникационни шкафове и аксесоари, пач панели и ...