Стара картинка лого
  • Регламент за строителните продукти

    CPR или Регламент за строителните продукти е европейски стандарт, който влезе в сила на 9 март 2011 г. и не по-късно от 1 юли 2017 г., е директно приложим във всички държави - членки на Европейския съюз

CPR или Регламент за строителните продукти е европейски стандарт, който влезе в сила на 9 март 2011 г. и не по-късно от 1 юли 2017 г., е директно приложим във всички държави - членки на Европейския съюз, без да е необходимо въвеждането му в националното законодателство. Това изисква всички строителни продукти, които са постоянно включени в строително-монтажните дейности да отговарят на нови изисквания и стандарти.

Какво е строителен продукт?

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011, всеки продукт, предназначен за трайно влагане в строеж, е „строителен продукт“. Освен това неговите експлоатационни показатели трябва да оказват влияние за изпълнението на основните изисквания, които са определени като изисквания за строеж. Регламентът класифицира характеристиките на строителните продукти за разпространение на огън в седем отделни категории - Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca , като Aca е най-високата категория продукти без реакция на огън. В допълнение към тези 7 класа, се изготвят и параметри за допълнителна класификация:

  • Бездимeн: "s" (от Smoke). Класифицира характеристиките на строителните продукти за отделяне на дим. Тази класификация предоставя информация за гъстотата на отделения дим
  • Формиране на капчици: "d" (от Droplets). Класифицира характеристиките на строителните продукти за образуване на пламтящи капки/частици при горене
  • Киселинност и проводимост: "а" (от Acidity). Класифицира киселинността на отделените газове при горене на строителните продукти

Документът „Декларация за експлоатационни показатели DoP“

Декларацията за експлоатационни показатели се издава от производител за конкретен продукт в зависимост от предвидената употреба. Тя позволява на ползвателите (или на проектантите) да изберат строителен продукт, познавайки неговите експлоатационни показатели, декларирани за конкретното му използване. 

1) Полето съдържа уникалния идентификационен код, партиден или идентификационен номер на типа продукт, име и адрес на производителя, описание на предвидената употреба, системата на оценяване по AVCP, както и номер на нотифицирания орган
2) Декларирани експлоатационни показатели 
3) Дата и подпис от името на производителя

Разгледайте изображението в голям формат

СЕ маркировка

Маркировката „СЕ“ се полага върху строителен продукт от производителя или от отговорните за пускането на продукта на пазара. Тя означава отговорност за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели.

Най-често тя се поставя върху:

1) изолацията на проводници или на кабели
2) опаковка на продукта 
3) етикет
4) или комбинация от горно изброените

Съгласно Регламента за строителните продукти, в случай, че за продукт не е издадена декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ не може да се постави!

Цялата информация, свързана с регламент за строителните продукти и декларацията за експлоатационни показатели за съответния продукт, и как можем да изтеглим документ за конкретен продукт от нашия сайт, може да видите тук:

Разгледайте тук:

Обратно в:

Регламент за строителни продукти (CPR)
Регламент за строителни продукти (CPR)

CPR или Регламент за строителните продукти изисква всички строителни продукти, които са постоянно включени в строително-монтажните дейности да ...

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick
SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick

Zurück zu

Комуникационни шкафове S-RACK
Комуникационни шкафове S-RACK

Нова серия комуникационни шкафове S-RACK