Стара картинка лого

Регламент за строителни продукти (CPR)

Регламентът за строителни продукти (CPR) е европейски стандарт, който влезе в сила на 9 март 2011 г. и не по-късно от 1 юли 2017 г., е директно приложим във всички държави - членки на Европейския съюз, без да е необходимо въвеждането му в националното законодателство. Това изисква всички строителни продукти, които са трайно вложени в строително-монтажните дейности да отговарят на нови изисквания и стандарти. 

Какво е строителен продукт?

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011, всеки продукт, предназначен за трайно влагане в строеж, е „строителен продукт“. Освен това неговите експлоатационни показатели трябва да оказват влияние за изпълнението на основните изисквания, които са определени като изисквания за строеж. Регламентът класифицира характеристиките на строителните продукти за разпространение на огън в седем отделни категории - Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca , като Aca е най-високата категория продукти без реакция на огън. В допълнение към тези 7 класа, се изготвят и параметри за допълнителна класификация:

  • Бездимeн: "s" (от Smoke). Класифицира характеристиките на строителните продукти за отделяне на дим. Тази класификация предоставя информация за гъстотата на отделения дим
  • Формиране на капчици: "d" (от Droplets). Класифицира характеристиките на строителните продукти за образуване на пламтящи капки/частици при горене
  • Киселинност и проводимост: "а" (от Acidity). Класифицира киселинността на отделените газове при горене на строителните продукти

Документът „Декларация за експлоатационни показатели DoP“

Декларацията за експлоатационни показатели се издава от производител за конкретен продукт в зависимост от предвидената употреба. Тя позволява на ползвателите и проектантите да изберат строителен продукт, познавайки неговите експлоатационни показатели, декларирани за конкретното му използване. 

1) Полето съдържа уникален идентификационен код, партиден или идентификационен номер на типа продукт, име и адрес на производителя, описание на предвидената употреба, системата на оценяване по AVCP, както и номер на нотифицирания орган
2) Декларирани експлоатационни показатели 
3) Дата и подпис от името на производителя

СЕ маркировка

Маркировката „СЕ“ се полага върху строителен продукт от производителя или от отговорните за пускането на продукта на пазара. Тя означава отговорност за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели.

Най-често тя се поставя върху:

1) изолацията на проводници или на кабели
2) опаковка на продукта 
3) етикет
4) или комбинация от изброените

Съгласно Регламента за строителни продукти, в случай че за продукт не е издадена декларация за експлоатационни показатели, маркировка „СЕ“ не може да се постави!

Цялата информация, свързана с регламента за строителните продукти и декларацията за експлоатационни показатели за съответния продукт, както и как можете да изтеглите документ за конкретен артикул от нашия сайт, може да видите тук:

Разгледайте тук:

Може да филтрирате резултатите от търсенето, като заложите различни критерии, използвайки опцията „Филтри“.

1) Поле „Филтри предлага различни критерии, при избора на които редуцирате броя на резултатите до подходящия вид артикул
2) Може да се избират и прилагат комбинация от критерии

В случаите, когато търсите информационни кабели, е възможно да се покаже повече от един резултат с едно и също наименование, тип, конструкция и т.н,. Обърнете внимание, че кабела се  предлага в различна разфасовка, която е посочена в описанието му.

Всеки артикул на Шрак Техник има собствена страница, където може да:

1) видите изображения на продукта
2) видите Вашата персонална цена (ако сте влезли във Вашия профил)
3) добавите артикула в продуктова листа за бъдещ бърз избор
4) да изберете брой/количество и 6) да поставите продукта в потребителска кошница
5) видите наличности по складове и срокове за доставка
7) намерите техническа информация и параметри на конкретния продукт
8) изтеглите каталожна или техническа информация, декларации или др.
9) разгледате предложените аксесоари или свързани продукти

Целия раздел с каталози на Schrack Technik, може да откриете тук.

Разгледайте тук:

Обратно в:

Регламент за строителни продукти (CPR)
Регламент за строит.продукти

CPR или Регламент за строителните продукти изисква всички строителни продукти, които са постоянно включени в строително-монтажните дейности да ...

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick
SCHRACK DIGITAL

SCHRACK DIGITAL - on-line платформа на Schrack Technick

Zurück zu

Комуникационни шкафове S-RACK
Комуникационни шкафове S-RACK

Нова серия комуникационни шкафове S-RACK