Стара картинка лого

Оптични инсталационни кабели 19'' оптични пач панели, пигтейли

Оптичният кабел е комуникационен кабел, при който преносът на данни се извършва от светлинна вълна. Използването на оптични кабели гарантира пълна устойчивост на предавания сигнал на смущения, причинени от метеорологичните условия и влиянието на електромагнитни смущения. Поредно предимство на оптичния кабел е пълната липса на генерирани електромагнитни влияния върху съседните устройства и никаква разлика на потенциали дори при многократно по-големи разстояния между началото и края му. Оптичните кабели имат предимства пред стандартните медни кабели, поради това че могат да пренасят по-големи пакети от данни с чувствително по-ниски загуби, разстоянията за пренос са значително по-дълги, има нисък риск от корозия и реално не се влияят от външни смущения. 

В съвременните административни сгради, вертикалното окабеляване, или така нареченият гръбнак, както и входа от външна мрежа, или мрежата на интернет оператори, се изпълняват с многомодови оптични кабели, подходящи за трасета до 2 километра. При външната градска мрежа, тъй като разстоянията са по-големи, се планира и работи с едномодови кабели. Едно- и многомодовите оптики се различават предимно с дебелината на сърцевината. В случай на едномодови кабели, стандартната дебелина обикновено е 8-10 μm, а вълната се  разпространява успоредно (или почти успоредно) на оста на кабела. Диаметърът на сърцевината на многомодовия кабел обикновено е 50 или 62,5 μm, а вълната се разпространява едновременно по множество ъгли.

Предимства:

 • Стандартът EN 50173-1 дефинира различните категории оптични кабели (OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS2) и различните класове за оптични канали (OF100, OF-300, OF-500, OF-2000, OF-5000, OF-10000)
 • При многомодовата оптика съществува възможността да се пренасят няколко сигнала с различна дължина на вълната едновременно. Многомодовите влакна се предлагат във варианти с различни диаметри на ядрото на оптичното влакно
 • При едномодовата оптика се излъчва аксиално сигнал само с една дължина на вълната, като формата на рефлектиране е стъпаловидна. В този случай няма разлики в пристигането на сигнала, така типично за многомодовите влакна. Диаметърът на едномодовия кабел е значително по-малък от този на многомодовите оптични влакна

Описаните Ethernet мрежови приложения (IEEE 802.3) са специфицирани в стандарт EN 50173-1:

 • В приложената таблица е предоставена информация, въз основа на която да бъде направен рационален избор
  Пример: За да се свържат две сгради на разстояние от 200 метра и да се осигури достатъчен пренос на данни, подходящият избор е оптичен кабел с влакно ОМ3. Ако обаче разстоянието е 500 метра, то тогава задължително трябва да отхвърлим ОМ3 като вариант и да се спрем на ОМ4 оптично влакно. При разстояния над 550 метра, единственият ни избор е оптичен кабел със OS2 сингъл мод влакно. По този начин ще си гарантираме скорости от 10G и по-високи

Описаните Ethernet мрежови приложения (IEEE 802.3) са специфицирани в стандарт EN 50173-1:

 • В приложената таблица е предоставена информация, въз основа на която да бъде направен рационален избор
  Пример: За да се свържат две сгради на разстояние от 200 метра и да се осигури достатъчен пренос на данни, подходящият избор е оптичен кабел с влакно ОМ3. Ако обаче разстоянието е 500 метра, то тогава задължително трябва да отхвърлим ОМ3 като вариант и да се спрем на ОМ4 оптично влакно. При разстояния над 550 метра, единственият ни избор е оптичен кабел със OS2 сингъл мод влакно. По този начин ще си гарантираме скорости от 10G и по-високи
 • Ядрото, както и изолацията на оптичното влакно са изработени от кварцов пясък (SiO2)
 • Конструкцията на оптичното влакно се състои от ядро с цилиндрична форма и заобикаляща го изолация с по-малко пропусклив стъклен слой
 • Поради специфичните си свойства оптичното влакно е чувствително и не е устойчиво на огъване или усукване
 • За да се намали риска от прегъване, усукване или проникване на влага, външният покриващ слой е подсилен
 • Изолация със защита от гризачи (посредством стъклени нишки в изолацията)

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Многомодова оптика

Основното предимство при многомодовата оптика е възможността да се пренасят няколко сигнала  с различни дължини на вълната едновременно. Източника на светлина генерира няколко различни дължини на вълната, като всяка рефлектира под различен ъгъл параболично от сърцевината на оптичното влакно към по-непрозрачната периферия на влакното, като индекса на рефракция намалява параболично. Различните вълни рефлектират в синусоидална форма.  Многомодовите влакна се предлагат във варианти с различен диаметър на ядрото на оптичното влакно.

Многомодова оптика

Основното предимство при многомодовата оптика е възможността да се пренасят няколко сигнала  с различни дължини на вълната едновременно. Източника на светлина генерира няколко различни дължини на вълната, като всяка рефлектира под различен ъгъл параболично от сърцевината на оптичното влакно към по-непрозрачната периферия на влакното, като индекса на рефракция намалява параболично. Различните вълни рефлектират в синусоидална форма.  Многомодовите влакна се предлагат във варианти с различен диаметър на ядрото на оптичното влакно.

Еномодова оптика

При едномодовата оптика се излъчва аксиално сигнал само с една дължина на вълната, като формата на рефлектиране е стъпаловидна. В този случай няма разлика в пристигането на сигнала, което е типично при многомодовите влакна. Различните вълни рефлектират в синусоидална форма. Модалната дисперсия е нулева. Диаметърът на едномодовия кабел е значително по-малък  от този на многомодовите оптични влакна.

Оптика - универсални инсталационни кабели за механични натоварвания 1250N, с неметална защита от гризачи

Шрак Техник предлага две разновидности на оптичен кабел за високи (5000N) или за малки механични натоварвания (1250N) – определящо за избора им е особеностите на трасето, по което ще се изтегля, както и полагащият метод.

Предимства:

 • Универсални инсталационни кабели за вътрешно/външно полагане. Без халогенна изолационна обвивка от FRNC или LS0H-3 със защита от гризачи (чрез стъклени нишки в изолацията)
 • Опростена структура на кабела и по-висока ефективност на разходите - до 24 влакна
 • Кабелите са диелектрични и следователно устойчиви на мълнии и електромагнитни смущения (EMC-безопасно)

Оптика - универсални инсталационни кабели за механични натоварвания 1500N, с неметална защита от гризачи

Серия оптични кабели с висока степен на защита за разпространение на огън и дим в помещението, или в зоната на възникване и отвъд нея. По смисъла на Регламента за строителни продукти (ЕС) № 305/2011, всеки продукт, предназначен за трайно влагане в строеж, е „строителен продукт“, като за него се изисква класификация и съпоставимост на свойствата при възникване на пожар (свързани с пламък, дим, капково и киселинно развитие) от захранващи, контролни и комуникационни кабели.

Предимства:

 • CPR Еврокласификация B2 ca: Разпространение на огъня и отделяне на топлина: много ограничено, разпространение на пламъка: ограничено
 • Параметри за допълнителна класификация: s1a (бездимeн),d1 (формиране на капчици), a1 (киселинност и проводимост)
 • Допълнителна информация свързана с Регламента за строителни продукти може да откриете тук: https://bit.ly/41GR5I3

Оптика - универсални инсталационни кабели за механични натоварвания 5000N, с неметална защита от гризачи

Шрак Техник предлага две разновидности на оптичен кабел за високи механични натоварвания 5000N, като определящо за избора им е особеностите на трасето, по което ще се изтегля, както и полагащият метод. 

Оптика - универсални инсталационни кабели за механични натоварвания 5000N, с неметална защита от гризачи

Шрак Техник предлага две разновидности на оптичен кабел за високи механични натоварвания 5000N, като определящо за избора им е особеностите на трасето, по което ще се изтегля, както и полагащият метод. 

Открийте всички продукти от раздел Оптика- Универсални инсталационни кабели, тук.

Разгледайте тук:

 • В зависимост от спецификата и големината на обектите в някои случаи, необходимото количество кабел не съвпада на метража, който имаме като готови разфасовки (100м, 1000 и т.н.). В определени случаи се търси закупуването на точното количество кабел, за да се избегне така наречения технологичен остатък
 • Попитайте Вашия персонален търговец за най-подходящата разфасовка кабел, която можете да поръчате и да Ви бъде доставена в най-кратък срок
 • От какво е направен конекторът – това е усилващият елемент, видим в задната част на конектора и има за цел да поеме физическите натоварвания, когато оптичният конектор е включен
 • Корпусът на конектора е направен от метал или пластмаса. Той съдържа контактна втулка и контриращ елемент, предотвратяващ неволно изключване на конектора
 • Контактната втулка обикновено се изработва от керамика, и по-рядко от пластмаса или метал. Нейното предназначение е да позиционира идеално влакното при свързване към оптичния порт, като така се осъществява пренасянето на светлинния сигнал

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

 • LC КОНЕКТОРИ - размерът на този тип конектори е наполовина по-малък от SC конектора. Контактната втулка на тези конектори е съществено по-компактна от останалите три типа оптични конектори. Достъпни също и в duplex версия (два в общ корпус, обособен като единен конектор). Използват се все по-често, както в многомодови, така и в едномодови приложения
 • SC КОНЕКТОРИ - четириъгълни, с контактна втулка и водещ шлиц против погрешно включване. Еднакво използвани, както при многомодови влакна, така и при едномодови. Конекторите са специфицирани в стандарта EN50173-1:2002. Достъпни и в duplex версия (два конектора в общ корпус)
 • ST КОНЕКТОРИ - Байонетно заключване, подобно на BNC конекторите, осигуряващо надеждна връзка. Използват се предимно за многомодови влакна и приложения, а понякога и за едномодови приложения
 • FC КОНЕКТОРИ - Цилиндрични конектори с малък водещ "шлиц", осигуряващ правилно включване на конекторите, също достъпни и в APC вариант на челна шлифовка. Рядко се използват за многомодови приложения, по-типични и по-често използвани за едномодови приложения
 • E2000 КОНЕКТОРИ - разполагат със защитен капак. Съществуват и в дуплекс версия (с размерите на RJ). Използват се най-вече за едномодови приложения

19'' оптични пач панели, пигтейли

Техническа информация:

 • Висококачествени пигтейли (клас B), регулируема дълбочина до 40 мм
 • Дизайн с плъзгаща се тава, затварящи се капаци за покриване на неизползваните отвори
 • Материал: стомана с цинково покритие (RAL7035 - светло сив)

Оптични пач кабели


Обратно в:

Медни и оптични информационни кабели
Медни и оптични кабели

В съвременните административни и офис сгради от основно значение е изграждането на оптимална структурна кабелна мрежа с гарантиран пренос на данни и ...

Структурни кабелни системи
Структурни кабелни системи

Системните решения за структурно окабеляване са базирани на високо качествени градивни компоненти (комуникационни шкафове и аксесоари, пач панели и ...