Стара картинка лого
  • Най-важното условия за постигане на здравословна среда и добра работна атмосфера в дадено производство, складово помещение или офисна сграда e изборът на ефективна осветителната система.

    Предлаганите от Schrack Technik осветители използват най-новата                    LED технология и дават възможност да се изградят осветители системи, които да гарантират здравословна среда и енергийна ефективност.

Критерии за проектиране и изисквания към осветлението в индустриални, и офис приложения
Критерии за проектиране и изисквания към осветлението в ...

При проектирането на осветителни системи за офисни сгради се спазват изискванията на стандарта БДС EN 12464-1:2011 “Светлина и осветление. Осветление ...

Осветление за офис приложения
Осветление за офис приложения

Предлага се голямо разнообразие от осветителните тела за офиси или административни сгради. В последните години изключително голяма популярност имат ...

Осветление за индустриални приложения
Осветление за индустриални приложения

LED индустриални осветители реализират икономии до 70%. С здрав корпус, позволяващ много добър топлообмен и предпазване LED източника от прегряване. ...

Решения за улично и парково осветление
Решения за улично и парково осветление

Сериите Rubino и Rubini включват иновативни улични осветители за обществени площи. Различните нива на мощност и оптика позволяват осветяване на почти ...

Schrack Trinity
Schrack Trinity

Нова гама осветителни тела Schrack Trinity за външно и фасадно осветление

Системи за ефективност и контрол на осветлението
Системи за ефективност и контрол на осветлението

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача или пространство без преразход на енергия. Намаляването ...