Стара картинка лого
  • Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за  дадена зрителна задача или пространство без преразход на енергия. 

    Естествената светлина може да осигури цялата осветеност или част от нея, необходима за зрителните задачи и намаляване консумацията на енергия. 

Системи за автоматизация KNX и DALI
Системи за автоматизация

Чрез системи за ефективност и контрол на осветлението намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена ...

Детектори за движение и присъствие
Детектори

Детектор за движение или присъствие гарантира нужната осветеност и подобрява енергийната ефективност на всяка сграда

Цифрови и механични времеви превключватели
Времеви превключватели

Цифровите и аналоговите времеви превключватели изпълняват функцията включване и изключване на електрически вериги, въз основа на предварително ...

Изисквания за енергийна ефективност

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача или пространство без преразход на енергия. Важно е също така, да не се компрометират зрителните изисквания към осветителната уредба, само за да се намали консумацията на енергия. Спазват се изискванията на стандарта БДС EN 12464-1 за минималните средни стойности на нивата на осветеността и необходимостта тя да бъде поддържана.

Намаляването на консумацията на енергия може да се осъществи чрез използване на естествена светлина, повишаване на поддържащите технически изисквания на осветителната уредба и управлението на осветлението. 

Процедурата за оценяването на енергийните изисквания на осветителни уредби е описана в БДС EN 15193-1:2017 „Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление“. Този стандарт дава методология за изчисляването на цифровия показател на енергията за осветление (LENI), като енергийната характеристика на осветлението на сгради. Стандартът БДС EN 15193-1:2017 не покрива изискванията за осветление, проектирането на осветителни системи, планирането на осветителни инсталации, характеристиките на осветителното оборудване (лампи, контролни уреди и осветителни тела) и системите, използвани за осветление на екрани, осветление на бюро или осветителни тела, вградени в мебели.
.

За осигуряването на равномерно осветяване на разлините зони е необходима различна осветеност:

  • зони със стелажи
  • зони за хоризонтален транспорт
  • технически помещения
  • производствени зони

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Съвременните строителни решения и практики позволяват строежа на големи индустриални халета с високи тавани. В последните години такъв тип сгради разчитат в голяма степен и на естествената светлина в светлата част на денонощието. Естествената светлина може да осигури цялата осветеност или част от нея, необходима за зрителните задачи и намаляване консумацията на енергия. Системите за автоматизация могат да използват външните климатични условия, за да регулират най-благоприятната среда в различните зони, според тяхното предназначение.

Обратно в:

Осветители за индустриални и офис приложения
Индустриални и офис осветители

Най-важното условия за постигане на здравословна среда и добра работна атмосфера в дадено производство, складово помещение или офисна сграда e изборът ...