Стара картинка лого

Цифрови и механични времеви превключватели

Цифрови времеви превключватели серия TEMPUS

Цифровите времеви превключватели, както и аналоговите версии, изпълняват функцията отваряне и затваряне на електрическите вериги въз основа на предварително определен график. Цифровият времеви превключвател е с възможност за задаване на дневна, седмична и годишна програма. Налични са 800 клетки памет за създаване на различни графици за вкл./ изкл. състояние.  Функция Astro - aстрономическите времеви превключватели са програмирани да контролират различни товари или всекидневно повтаяеми комунални услуги, според часа на изгрев и залез, предварително зададени в база данни в устройството, разделени в категории (меню Държави и подменю Градове).

Механичен времеви превключвател, синхронен серия TEMPUS

Компонент на механичният времеви превключвател е синхронен мотор, който използва директно точността на използваната честота 50Hz за задвижване на въртящ дисков механизъм с превключващи джъмпери (за интервал през 15 min). Спрямо позицията си (на ляво – изключен, на дясно – включен) задават позицията на управляващия NO контакт. 

Техническа информация:

  • Номинално напрежение Ue: 230 V AC
  • Дневна програма, 96 превключващи джъмпера, Мин. време на настройката: 15 минути
  • 1 NO (нормално отворен контакт), 16 A (при cosΦ = 1), 4 A  при (cosΦ = 0,6)

Механичен времеви превключвател, кварцов серия TEMPUS

Кварцовите времеви превключватели работят чрез предаване на електричество през кварцов кристал със специална форма. Той трепти с постоянна висока честота и отговаря за работата на стъпковия мотор, задвижващ въртящ дисков механизъм с превключващи джъмпери. Основното предимство на тази технология е високата точност.

Техническа информация:

  • Номинално напрежение Ue: 230 V AC
  • Дневна програма, 96 превключващи джъмпера, Мин. време на настройката: 15 минути
  • 1 NO (нормално отворен контакт), 16 A (при cosΦ = 1), 4 A  при (cosΦ = 0,6)
  • Вградена батерия, автономно захранване до 3 дни при отпадане на захранващото напрежение

Светлочувствителен превключвател – серия Tempus

Светлочувствителният превключвател с изнесен сензор се използва за автоматично включване на осветителни вериги, при намалена осветеност на околната среда. За разлика от механичните часовници, това устройство не се влияе от лятно и зимно часово време, както и от продължителността на светлата част на деня. Намира приложение в управлението на улично осветление, външни стълбища, градинско осветление, гаражни входове, витрини на магазини и т.н.

Обратно в:

Системи за ефективност и контрол на осветлението
Системи за ефективност и контрол на осветлението

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадена зрителна задача или пространство без преразход на енергия. Намаляването ...

Осветители за индустриални и офис приложения
Осветители за индустриални и офис приложения

Най-важното условия за постигане на здравословна среда и добра работна атмосфера в дадено производство, складово помещение или офисна сграда e изборът ...