Стара картинка лого

Критерии за проектиране и изисквания към осветлението в индустриални, и офис приложения

За да се даде възможност на хората да изпълняват зрителните си задачи ефективно и прецизно, трябва да се осигури подходящо осветление. Степента на видимост и зрителен комфорт, които се изискват за широк обхват работни места, се определят от вида и продължителността на работната дейност.

При проектирането на осветителни системи за офисни сгради се спазват изискванията на стандарта БДС EN 12464-1:2011 “Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито”.

Нормативният документ определя препоръчителните стойности на най-важните светлотехнически характеристики на осветлението - разпределение на светлинната яркост; интензивност на осветлението; ограничаване на заслепяването; посоката на светлината; цвят на светлината и цветовото възпроизвеждане.

Този европейски стандарт определя изискванията към осветлението за голяма част от работните места на закрито и техните прилежащи зони по отношение на количеството и качеството на осветлението, като посочва препоръки за постигане на добро осветление.

  • С нарастването на адаптационната яркост се повишават остротата на зрението, чувствителността към контраст, дееспособността на очната функция и др.
  • Чрез разпределението на яркостта в областта на зрителното поле се управлява степента на адаптация на очите, което влияе на видимостта при работа

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Разпределението на яркостта в областта на зрителното поле влияе също и на зрителния комфорт, като трябва да се избягват:

  • твърде високата яркост, която може да увеличи заслепяването
  • твърде високият контраст на яркостта, който може да причини умора поради постоянната адаптация на окото 
  • твърде ниската яркост и твърде ниският контраст на яркостта, които могат да направят работната среда приглушена и нестимулираща

Норми за осветеност

За проектиране на офисно осветление е необходимо да се използват стандартните норми за осветеност описани в стандарт БДС EN 12464-1.  По отношение на офисното осветление е необходимо да се спазват обобщени предписания, които могат да се видят в табличен вид в стандарта, групирани според типа помещение, зрителната задача или извършваната дейност.

Разпределението на осветеността върху работната повърхност и нейните околности, оказва влияние върху това, колко бързо, безопасно, и лесно човек ще възприеме и изпълни зрителната задача. Когато видът на зрителната задача не е описан, проектантът трябва да направи предположения относно възможните зрителни задачи и да определи изискванията към зрителната задача.

  • Големите отклонения в осветеността около работното пространство могат да предизвикат зрителен стрес и дискомфорт
  • Осветеността на близката околна повърхност трябва да е свързана с осветеността на работното пространство и да осигурява добре балансирано разпределение на яркостта в зрителното поле, на разстояние най-малко 0,5 m около работното пространство

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Разпределението на яркостта в областта на зрителното поле влияе също и на зрителния комфорт. Ярките светлинни източници могат да причинят заслепяване и могат да влошат видимостта на предмети

  • Заслепяването е усещане, получено от ярки площи, попаднали в зрителното поле, такива като светли повърхности, части от осветителите, прозорци и/или естественa светлина
  • Заслепяването трябва да се ограничава, за да се избегнат грешки, умора и злополуки. В работни места на закрито заслепяването обикновено не е проблем, ако се ограничи яркостта

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Осветление за офис

Предлага се голямо разнообразие от осветителните тела за офиси или административни сгради. В последните години изключително голяма популярност имат LED панелите, тъй като те предлагат дълъг експлоатационен живот, без промяна в качеството на светлината. Осигуряват ефективност и енергоспестяване. Друго предимство в полза на LED панелите е тяхната способност за равномерно разпределяне на светлината чрез матовия разсейвател и странично разположените светодиоди.

Осветление за индустриални приложения

LED технологията се развива с много бързи темпове, като последното десетилетие пазарът се преориентира към такъв вид светлоизточници. Този тип осветление се доказа като енергийно ефективно решение, което реализира икономии до 70%.

LED индустриални осветители с корпус от лят алуминий, конструирани с радиаторна отливка, която позволява много добър топлообмен и предпазва LED източника от прегряване.

Възможността за димиране  също е голямо предимство, тъй като едно индустриално хале може да бъде проектирано така, че през различните части на денонощието да бъде регулиран светлинния поток, и да се оптимизира консумацията на електроенергия.

Осветители за индустриални и офис приложения
Индустриални и офис осветители

Най-важното условия за постигане на здравословна среда и добра работна атмосфера в дадено производство, складово помещение или офисна сграда e изборът ...