Стара картинка лого
  • Димни датчици

    Лесен монтаж, за безжично свързване и комуникация до 30 димни устройства, с вграден сензор за топлина за бездимни пожари (безжичен детектор)

Технически характеристики и приложение:

  • Лесен монтаж, посредством магнитно закрепване
  • Предлага се във вариант с вградена (10-годишен експлоатационен срок) или сменяема 9V батерия, както и за постоянно захранване на AC 220V
  • Могат да се свържат и комуникират безжично до 30 димни устройства
  • Вграден сензор за топлина за бездимни пожари (безжичен детектор)

За приложение в жилища, за всички общи помещения (с изключение на кухни),  както и коридорите, обособени като евакуационни пътища от общите помещения, следва да се предвиди поне по едно димно устройство за сигнализация.

В сгради или части от сгради, в които са разположени детски градини или сгради с подобни приложения, димни датчици трябва да бъдат инсталирани във всички общи помещения и в коридори, през които аварийните пътища извеждат от общи помещения.

По отношение на мерките за ранно откриване и сигнализиране за наличие на пожар, местата за настаняване (хотели или къщи за гости) трябва да отговарят на следните изисквания в зависимост от броя на леглата:

a) при не повече от 30 легла за гости, трябва да се инсталират мрежови димни датчици в стаите и в коридори, през които водят аварийни пътища. Устройствата за дим трябва да бъдат инсталирани и експлоатирани по такъв начин, че димът да бъде открит и докладван на ранен етап,
b) от 31 до 100 легла за гости трябва да бъде инсталирана автоматична пожароизвестителна система на цялата сграда или съоръжение за настаняване,
c) за повече от 100 легла за гости, за цялото съоръжение за настаняване трябва да бъде инсталирана автоматична пожароизвестителна система с автоматично пренасочване на алармата към приемния център с постоянно поддържан пункт за обществена аларма. Ако зоната с легла за персонал не е отделена от зоната с легла за гости, чрез преградни стени или разделителни тавани, легловата база трябва да се пресмята общо.

Препоръчителен монтаж на димните датчици

Монтажът на димните датчици следва да бъде съобразен с някои специфични особености и архитектурата на защитаваното помещение.