Стара картинка лого
  • Серия VISIO 45

    Серия VISIO45 се предлага като модулна система

Модулна система ключове и контакти

Серия VISIO 45 се предлага като модулна система. Може да се инсталира в кръгли конзолни кутии, като същият механизъм може да се монтира и в правоъгълни конзолни кутии с познатото в България наименование Италиански стандарт, като се предлагат декоративни рамки и в двата варианта на монтаж.

Серията предлага изключително разнообразие от механизми. Освен класическите устройства за управление на осветлението, серията предлага контакти за общо предназначени в различни цветове и за различните стандарти (немски, френски) с детска защита, плътни или прозрачни капаци.

Механизмите от серията са с възможност за изпълнение в един или два модула. Серията се предлага само с винтова връзка.

Модулна система

Всички механизмите от серия Visio 45 се с възможност за изпълнение в размер от един или два модула. Всички механизми са с височина от 45 мм. За размер от 1 модул се приема ½ от размера на стандартен контакт „Шуко“ (22,5мм).

VISIO 45 е универсално решение и може да се инсталира в кръгли конзолни кутии. Могат да се монтират хоризонтално или вертикално, като единични компоненти или в комбинации (например: 2 x 2M).

Монтажните рамки са лесни за монтиране, дизайнът им позволява разнообразие от комбинации за бърз монтаж (захващащи щифтове, множество отвори за винтове). Няколко монтажни рамки могат да се сглобят заедно и да формират стабилен и точно подравнен модул.

Може да се избира между метални и пластмасови (технополимер) монтажни рамки, с или без крачета, за захващане в конзолната кутия.

Формата на конзолната кутия позволява монтажа на много на брой различни комбинации от механизни. Монтажните рамки улесняват закрепването на механизмите (например контакт, USB захранване, ключ и др.). Специално разработеното „Клик“ решение, значително съкращава времето за монтаж.

Вариант за комбиниране на механизмите в безпреградна рамка за 3, 4 или 7 модула или както е познато като наименование в България „италиански стандарт“.

При „италианския стандарт“ е необходимо да се използва различен тип монтажна кутия, което изисква предварително планиране, но като доказано предимство, е че тази система намалява времето за монтаж наполовина и дава повече пространство за монтаж и размножаване на електрически връзки.

Рамки

VISIO 45 е универсално решение и може да се инсталира и в кръгли конзолни кутии. Могат да се монтират хоризонтално или вертикално, като единични компоненти или в комбинация 2 x 2M, 3 x 2M, 4 x 2M и 5 x 2M

Рамки

Вариант за комбиниране на механизмите в безпреградна рамка за 3, 4 или 7 модула или както е познато като наименование в България „италиански стандарт“. Възможност за използване на декоративни рамки за едномодулни механизми, както и за 1/3M, 2/3М или 2 х 7М рамки.

Рамки

Дизайнът на рамките се отличава със стилни прави линии или с извити меки линии. Цветово разнообразие на декоративните рамки, както и текстури наподобяващи камък или дърво. Могат да се съчетават с двата основни цвята механизми – бял и черен мат. 

Възможност за поръчка на декоративни рамки, изработени от естествени материали от метал, дърво или стъкло.

Механизми

Дизайнът Visio 45 е характерен с много голямо разнообразие от различни механизми.

Модулният принцип позволява комбинирането на различни механизми в общи рамки. Механизми в размер на само един модул, като димери, девиаторни и кръстати ключове, управление на щори, датчици за движение и присъствие, с възможност за монтаж в стандартна конзолна кутия, както и всички механизми за изграждане на домашна мултимедия – включително USB и HDMI активни или пасивни конектори.

Механизмите могат да се вграждат в кутии за открит монтаж или в кутии с висока IP защита, както и чрез адаптери да се монтират в електрически табла или на DIN релси.