Стара картинка лого
  • Сигурност

    Решения за аварийно и евакуационно осветление, резервиране на електрозахранването и компенсация на реактивната енергия, базирани на автономни осветители и осветители с централна батерия, непрекъсваеми захранвания ( UPS ) за стоящ монтаж или за монтаж в комуникационен шкаф, устройства за компенсация на реактивна енергия ( ККУ ).

Евакуационно осветление  и UPS устройства
Евакуационно осветление и UPS

Изборът на ефективни системи за аварийно и евакуационно осветление, както и на непрекъсваеми захранвания, познати още като UPS устройства, са сред ...

Приложения в техниката на безопасност
Приложения

Приложения в техниката на безопасност