Стара картинка лого

Aвтономни аварийни и евакуационни LED осветители

Аварийните осветители на Schrack Technik са с високо качество, енергийна ефективност и с голяма продължителност на екплоатационния период, благодарение на използването на най-новата светодиодна технология.

Аварийното и евакуационно осветление осигурява осветеност, която осигурява безопасност на хората, напускащи или извършващи потенциално опасни процеси, в мястото на авария.

Аварийно работното осветление е част от аварийното осветление, която дава възможност нормалните дейности да продължат без съществени промени.

Евакуационен LED осветител K2
Евакуационен LED осветител K2

Серия K2 се характеризира с изключителна гъвкавост. Благодарение на специалния им корпус, може да се използва за монтаж на стена или таван, ...

Евакуационен LED осветител K3
Евакуационен LED осветител K3

Серия K3 се характеризира с изключителна гъвкавост. Благодарение на специалния им корпус, може да се използва за монтаж на стена или таван, ...

Евакуационен LED осветител K4
Евакуационен LED осветител K4

Серия K4 е подходящ за постоянен или режим на готовност (настройка с джъмпера - за режим готовност, отстранете джъмпера SP1). Комплект от пиктограми ...

Евакуационен LED осветител K5
Евакуационен LED осветител K5

Серия K5 LED осветители са в съответствие с изискванията на стандарти EN 60598-1, EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838 за монтаж на стена или таван. ...

Авариен LED осветител K6
Авариен LED осветител K6

Автономните аварийни LED осветители са в съответствие с изискванията на стандарти EN 60598-1, EN60598-2-22, ISO 7010 и EN1838 за открит или вграден ...

Авариен LED модул 3H за LED панел
Авариен LED модул за LED панел

Когато отпадне основното захранване, аварийният модул автоматично превключва в работещ авариен режим, а зеленият индикационен светодиод изгасва. ...

Полезна информация за автономните аварийни и евакуационни LED осветители
Полезна информация

Полезна информация относно избора на продукти и запознаване с регламенти и стандарти за прилагането им


Обратно в:

Евакуационно осветление  и UPS устройства
Евакуационно осветление и UPS

Изборът на ефективни системи за аварийно и евакуационно осветление, както и на непрекъсваеми захранвания, познати още като UPS устройства, са сред ...