Стара картинка лого

Полезна информация за автономните аварийни и евакуационни LED осветители

Аварийните осветители на Schrack Technik са с високо качество, енергийна ефективност и с голяма продължителност на екплоатационния период, благодарение на използването на най-новата светодиодна технология.

Аварийното и евакуационно осветление осигурява осветеност, която осигурява безопасност на хората, напускащи или извършващи потенциално опасни процеси, в мястото на авария.

Аварийно работното осветление е част от аварийното осветление, която дава възможност нормалните дейности да продължат без съществени промени.

 • Временно изградени постройки и халета
 • Гаражи, покрити терени и паркинг площадки
 • Административни сгради в съответствие с техническите указания 
 • Зони с особен риск (съгласно БДС EN 50172:2021 е възможно да се промени номиналното работно време въз основа на резултатите от оценката на риска)
 • Зали за по-голям брой хора (места за срещи; събирания и представяния), театри, кина, спортни съоръжения, басейни, заседателни зали, както и принадлежащите им подиуми и сцени. Изложбени центрове, търговски обекти, ресторанти 
 • Студентски общежития, старчески домове, ясли и детски градини. Училища, университети, общежития, библиотеки и читални
 • Общи зони в сгради в сгради на технически съоръжения за движение, напр. летища, жп и автогари, чакални за автобуси и др. 
 • Безопасност в случай на пожар в сгради с ниво на евакуационен изход над 22m и равно или под 32m в съответствие с указанията за строително инженерство
 • Зали за по-голям брой хора (места за срещи; събирания и представяния), театри, кина, спортни съоръжения, басейни, заседателни зали, както и принадлежащите им подиуми и сцени. Изложбени центрове, търговски обекти, ресторанти 
 • Студентски общежития, старчески домове, ясли и детски градини. Училища, университети, общежития, библиотеки и читални
 • Общи зони в сгради в сгради на технически съоръжения за движение, напр. летища, жп и автогари, чакални за автобуси и др. 
 • Безопасност в случай на пожар в сгради с ниво на евакуационен изход над 22m и равно или под 32m в съответствие с указанията за строително инженерство
 • Сгради за настаняване или помещения със сравнимо предназначение (> 100 легла за гости)  
 • Сгради с ниво на евакуационен изход над 32 m в съответствие с указанията за строително инженерство  
 • Старчески домове и санаториуми
 • Сгради за настаняване или помещения със сравнимо предназначение (> 100 легла за гости)  
 • Сгради с ниво на евакуационен изход над 32 m в съответствие с указанията за строително инженерство
 • Старчески домове и санаториуми

Открийте всички продукти от раздел Аварийно осветление, подредени в 3 категории, тук.

Разгледайте тук:

Каталози

В нашите онлайн каталози може да откриете подробна информация за всички продукти, които предлагаме. Голяма част от каталозите на Шрак Техник са на български език, а в останалите каталози може да откриете техническа информация на английски или немски език.

Изтеглете­:

Каталог Автономни аварийни и евакуационни
LED осветители Design K2 & K3
 издание 2018 година. 

Език: Български

Продуктова категория: Сигурност ­­­

Изтеглете­:

Каталог Автономни аварийни и евакуационни
LED осветители Design K4
 издание 2018 година. 

Език: Български

Продуктова категория: Сигурност ­­­

Изтеглете­:

Каталог Автономни аварийни и евакуационни
LED осветители Design K5
 издание 2018 година. 

Език: Български

Продуктова категория: Сигурност ­­­


Обратно в:

Aвтономни аварийни и евакуационни LED осветители
Aвтономни аварийни и евакуационни LED осветители

Аварийното осветление е предназначено за безопасно евакуиране на персонала от сграда или нейната застрашена част, като трябва да предотврати паника и ...

Евакуационно осветление и UPS устройства
Евакуационно осветление и UPS устройства

Изборът на ефективни системи за аварийно и евакуационно осветление, както и на непрекъсваеми захранвания, познати още като UPS устройства, са сред ...