Стара картинка лого

UPS системи за непрекъсваемо токозахранване

UPS-ът е устройство за непрекъсваемо токозахранване, което позволява включеното към него оборудване да продължи да функционира дори  при загуба или отпадане на главното електрическо захранване за непродължителен период от време. 

Защо има различни ценови диапазони за UPS системи, въпреки че мощността на захранвания товар е една и съща? Целта е да се покрият различните пазарни сегменти. Налични са различни технологии, които са повече или по-малко сложни и предлагат различни нива на сигурност. При изборът на UPS трябва да се търси най-доброто съотношение между цена и ефективност., приложение на устройството, допълнителни възможности, като филтриране на смущенията и синусоидална форма на изходното напрежение.

Съгласно EN 62040-3 има три конструктивни варианта на UPS:

VFD / Off-Line UPS
VI / Line Interactive UPS
VFI  / Online UPS

UPS захранвания - тип OFFLINE
UPS захранвания - тип OFFLINE

UPS захранвания от типа OFFLINE са идеалното решение за защита на уреди в дома и офиса. С компактен размер и гъвкавост правят OFFLINE устройството, ...

UPS захранвания тип Line-interactive
UPS захранвания тип Line-interactive

UPS захранвания от типа Line-interactivе е идеално решение за защита на компютри и периферни устройства в дома и офиса. Достъпно и бюджетно, лесно за ...

UPS захранвания - тип ONLINE
UPS захранвания - тип ONLINE

UPS захранвания от типа ONLINE са нова серия от изключително мощни online UPS устройства с двойно преобразуване, предназначени за захранване на широк ...

Полезна информация за видовете UPS устройства
Полезна информация за видовете UPS устройства

Полезна информация относно избора на видовете UPS устройства за прилагането им


Обратно в:

Евакуационно осветление  и UPS устройства
Евакуационно осветление и UPS устройства

Изборът на ефективни системи за аварийно и евакуационно осветление, както и на непрекъсваеми захранвания, познати още като UPS устройства, са сред ...