Стара картинка лого

Приложения в техниката на безопасност

Точността създава сигурност

Техниката на безопасност е област, в която SCHRACK TECHNIK успява да се утвърди още от самото начало. Тук аварийното и евакуационно осветление заема централно място. Иновациите на SCHRACK TECHNIK отговарят на най-съвременното техническо ниво и винаги гарантират ефективно енергийно оптимизиране.  

Безопасността в друга светлина

Що се отнася до аварийното и евакуационно осветление, неговото значение е голямо за почти всички основни сгради – офиси, многоетажни жилищни сгради, магазини, търговски центрове, хотели, училища и ведомства. В това отношение SCHRACK TECHNIK се съобразява с всички изисквания на своите клиенти и предлага решения за  аварийно и евакуационно осветление според конкретния случай. Нашето продуктово портфолио съчетава енергоспестяване, функционалност и привлекателен външен вид и с иновационната светодиодна осветителна техника, която предлага повече светлина при значително по-малко разход, следва напълно пулса на времето.