Стара картинка лого

Компанията

Норберт Каспер, Виктор Есбюхъл и Вилхелм Гросайбъл

Норберт Каспер

Управител

Роден през 1963 година. От 2003 година е управител на Schrack Technik GmbH заедно с инж. маг. Вилхелм Гросайбъл и инж. Виктор Есбюхъл. На тази длъжност отговоря за продуктовия мениджмънт и логистиката.

В периода от 1977 до 1982 год. завършва Федералното Висше Техническо Училище във Винер Нойщат (специалност: Електротехника). От 1984 година работи в отдел „Информационни технологии”, а от 1989 до 1993 година е с право на колективен подпис за изграждането на фирма Кабел Кьоних. През 1994 година учредява собствената си фирма Highspeed Cabling, която през 2003 година апортира в Schrack Technik GmbH.

Инж. Каспер е заклето сертифицирано съдебно вещо лице и е автор на многобройни публикации в списания за информационни технологии. От 2005 година заедно с инж. маг. Вилхелм Гросайбъл и инж. Виктор Есбюхъл е съсобственик на Schrack Technik GmbH.

Виктор Есбюхъл

Управител

Роден през 1961 година в Корнойбург. Заедно с инж. маг. Вилхелм Гросайбъл и инж. Норберт Каспер е член на управителния съвет на Schrack Technik GmbH. На тази длъжност отговоря за дистрибуцията и маркетинга.

В периода от 1976 до 1981 год. завършва Федералното Висше Техническо Училище (специалност: Електротехника) в Холабрун. Инж. Есбюхъл има дългогодишна кариера във фирмата: през 1984 година започва като технически сътрудник във вътрешния отдел „Продажби” на Schrack Elektronik AG. От 1985 до 1992 година работи във външния отдел „Продажби” на Schrack Components AG и впоследствие (1993-1996) е директор продажби в Schrack Technik  Компонентс Реле унд Шалтгерете Гез.м.б.Х.

През 1995 година става прокурист, а от октомври 1996 година е управител на Schrack Technik GmbH. От 2005 година заедно с инж. маг. Вилхелм Гросайбъл и инж. Норберт Каспер е съсобственик на Schrack Technik GmbH.

Вилхелм Гросайбъл

Председател на управителния съвет

Роден през 1961 година във Виена. От октомври 1996 год. е управител на Schrack Technik  GmbH. Завършва Федералното Висше Техническо Училище (специалност: Електротехника) и впоследствие Стопанско управление във Виенския Икономически Институт. Преди назначаването му за управител инж. маг. Гросайбъл е технически директор в Schrack Technik  от 1995 година. Ресорът му е износ, финанси и продуктов мениджмънт.

В периода от 1987 до 1989 година е инвестиционен банкер и ревизор на дялови участия в Ди Ерсте & Констанция Бетайлигунгсфонд АГ. От 1989 до 1991 година е мениджър корпоративни финанси в Йостеррайхише Инвестиционскредит АГ, от 1991 до 1995 година – ревизор за концерна на Винербергер Баущофиндустри АГ. От 1992 година инж. маг. Гросайбъл е докладчик на Австрийския институт на ревизорите.

Под негово ръководство се осъществява мащабното разширение на дъщерните дружества в Централна и Източна Европа и през 2004-2005 година – преминаването към самостоятелно предприятие; заедно с колегите си от управителния съвет Виктор Есбюхъл и Норберт Каспер осъществява в Schrack Technik GmbH управлението на придобиванията. 

Фирмена политика, мисия и визия

От десетилетия Schrack Technik се профилира при клиентите си в сектора на ниското напрежение като компетентен партньор в енергийната техника, промишлеността, производството на електроразпределителни устройства, сградните инсталации, аварийното осветление, компонентите за мрежи данни, осветителната техника, фотоволтаични системи и зарядни станции за електромобили.

Визия

Нашата визия се състои в пазарното лидерство на нашите пазари. Ние си поставяме за цел да бъдем най-добрия и най-надеждния партньор на нашите клиенти в нашите дистрибуторски райони и за нашите продуктови гами.

Продукти

Развитото обслужване на клиентите и постоянното усъвършенстване на нашите продукти и услуги са най-важните приоритети в нашата фирмена култура.

С високото качество на нашите продукти и консултации на място, в нашите офиси и Stores, както и посредством нашите web tools & App ние оказваме максимално съдействие на нашите клиенти спрямо техните конкуренти.

Клиенти

Дейността ни е фокусирана върху клиента. Ние анализираме потребностите на клиента и със систематичната, процесно управлявана, рентабилна и надеждна услуга допринасяме за неговия успех.

Така постигаме висока удовлетвореност и лоялност на клиента, като повишаваме репутацията на нашата фирма.

Услуги

Ние доставяме перфектни икономически изгодни и технически решения.

Ние предлагаме на нашите клиенти персонално обслужване и експедитивност. По всяко време и навсякъде на разположение е подробна информация за нашите продукти: в лични разговори-консултации и каталози, на уеб страницата, в нашите консултативни центрове и нашия LiVE Phone App.

Ние редовно анализираме удовлетвореността и желанията на клиентите ни, за да можем постоянно да подобряваме нашето предлагане.

Персонал

Благодарение на категорично формулираната отговорност, ясно поставените цели и последователното им преследване всеки служител знае към какво се стреми Schrack Technik и осъзнава изискваното от него съдействие в тази посока.

Ние стимулираме нашия персонал чрез квалификационни курсови и обучения с най-съвременните средства в технически и търговски аспект и предлагаме сигурни и стабилни работни места за дългосрочни отношения с нашите делови партньори.

Мисия

Ясно начертаните ключови етапи и тяхното периодично измерване и оценка, както и преодоляването им в рамките на определен срок ни позволяват не само да проследяваме набелязаните цели в бъдеще, но и да не ги изпускаме от поглед, а също да можем и да искаме да ги постигнем.

Нашите цели, поставени във връзка с качеството и околната среда, определяме в отделните процеси и технологични методи, които се проверяват, оценяват, усъвършенстват и описват наново през периодични интервали от време. Отделните мерки за внедряването на рационализациите се дефинират и се препредават на отговорните лица за процесите за целите на внедряването им.

Oops, an error occurred! Code: 20210422102139ada94dd9