Стара картинка лого

За нас

Шрак Техник България

От десетилетия Schrack Technik се профилира при клиентите си в сектора на ниското напрежение като компетентен партньор в енергийната техника, промишлеността, производството на електроразпределителни устройства, сградните инсталации, аварийното осветление, компонентите за мрежи данни, осветителната техника, фотоволтаични системи и зарядни станции за електромобили.

Нашата визия се състои в пазарното лидерство на нашите пазари. Ние си поставяме за цел да бъдем най-добрия и най-надеждния партньор на нашите клиенти в нашите дистрибуторски райони и за нашите продуктови гами.

Развитото обслужване на клиентите и постоянното усъвършенстване на нашите продукти и услуги са най-важните приоритети в нашата фирмена култура.

С високото качество на нашите продукти и консултации на място, в нашите офиси и Stores, както и посредством нашите web tools & App ние оказваме максимално съдействие на нашите клиенти спрямо техните конкуренти.

Дейността ни е фокусирана върху клиента. Ние анализираме потребностите на клиента и със систематичната, процесно управлявана, рентабилна и надеждна услуга допринасяме за неговия успех.

Така постигаме висока удовлетвореност и лоялност на клиента, като повишаваме репутацията на нашата фирма.

Ние доставяме перфектни икономически изгодни и технически решения.

Ние предлагаме на нашите клиенти персонално обслужване и експедитивност. По всяко време и навсякъде на разположение е подробна информация за нашите продукти: в лични разговори-консултации и каталози, на уеб страницата и в нашите консултативни центрове.

Ние редовно анализираме удовлетвореността и желанията на клиентите ни, за да можем постоянно да подобряваме нашето предлагане.

Благодарение на категорично формулираната отговорност, ясно поставените цели и последователното им преследване всеки служител знае към какво се стреми Schrack Technik и осъзнава изискваното от него съдействие в тази посока.

Ние стимулираме нашия персонал чрез квалификационни курсови и обучения с най-съвременните средства в технически и търговски аспект и предлагаме сигурни и стабилни работни места за дългосрочни отношения с нашите делови партньори.

Ясно начертаните ключови етапи и тяхното периодично измерване и оценка, както и преодоляването им в рамките на определен срок ни позволяват не само да проследяваме набелязаните цели в бъдеще, но и да не ги изпускаме от поглед, а също да можем и да искаме да ги постигнем.

Нашите цели, поставени във връзка с качеството и околната среда, определяме в отделните процеси и технологични методи, които се проверяват, оценяват, усъвършенстват и описват наново през периодични интервали от време. Отделните мерки за внедряването на рационализациите се дефинират и се препредават на отговорните лица за процесите за целите на внедряването им.