Стара картинка лого

LDT файлове

Файлове със светлотехническите характеристики на продуктите на Schrack Technik.

Тук можете да свалите светлотехническите файлове на осветителните тела с разширение LDT.

Файловете могат да бъдат отваряни с програмата DIALux, RELUX или друг специализиран софтуер.

 

Изтегляне