Стара картинка лого
 • Schrack CAD

  Спестете време, благодарение на Schrack CAD софтуер
  Изтегли софтуера напълно безплатно!

  Schrack CAD - най-бързият в:
  проектирането, остойностяването и поръчките!
 • Проектиране на електрически инсталации, телекомуникации и автоматизация
 • Директна връзка на Schrack CAD с онлайн магазина
 • Директна връзка с офертите в онлайн магазина
  • за проектанти на електрически инсталации
  • за производители на електрически табла
  • за автоматизация при проектирането
  • за проектанти на телекомуникационни съоръжения
  • за изпълнители на електрически инсталации

     Предлагаме инструмент, които ще улеснени ежедневната Ви работа, за да подготвите офертата или проекта още по-бързо и по-приятно.

     • Споделете вашето мнение за Schrack софтуер!
      Пишете ни на: ✉ sofia(at)schrack.bg
     Schrack CAD - инструкция

     Schrack CAD

     • Изтегляне на PDF

     Schrack CAD

     Предимства на програмата

     • 20 000 продуктa
     • Проектиране на електрически инсталации и табла
     • Проектиране на структурни кабелни системи
     • Генериране на спесификации
     • Онлайн преглед на технически спецификации, каталози и чертежи
     • Онлайн преглед за наличност на продуктите
     • Генериране на запитване или поръчка он-лайн

     Напълно съвместим със следния CAD софтуер

     • AutoCAD от версия 2006-2015
     • Bricscad от версия 9-15
     • Преди да стартирате  за първи път Schrack CAD е нужно да е вече стартиран AutoCAD или Bricscad

     Разширена функционалност на Schrack CAD

     Всеки проект може автоматично да бъде прехвърлен за остойностяване или поръчка в онлайн магазина.

     Архивирани

     Инструкция

     Софтуер