Стара картинка лого
 • Проектирайте електрически табла в съответствие

  с действащите стандарти. В допълнение на подготвената

  от софтуера документация, Schrack Design дава възможност

  и за температурни изчисления на таблото съгласно

  IEC TR 60890. По този начин таблото отговаря на стандарта

  EN 61439 (до 1600А).

Помощник в ежедневната работа

Подготвили сме цялостен софтуерен продукт, наречен Schrack Design. Софтуер за проектиране на разпределителни табла, включително и пълната им документация. Може да се използва за проектиране и оформление на фасадата на необходимото Ви табло, за изчертаване на еднолинейни схеми и за създаване на спъсък с използваната апаратура, която може веднага да бъде поръчана в нашият онлай магазин.

Schrack Design е софтуер, който Ви помага бързо и лесно да проектирате табла за ниско напрежение в съответствие със стандартите EN 61439-1, -2, -3 i IEC 890 + A1. Софтуера включва пълната база данни на Schrack Technik (прекъсвачи, комутационна апаратура, табла, ...), която редовно се актуализира.

От версия Schrack Design 4.0 софтуера позволява автоматизирано изчертаване на еднолинейна схема, а във версия 4.1 вече е възможно изчертаване както в еднолинейна така и в многолинейна схема. Във версия 4.0 беше разширен формата на чертежа на А3, а във версия 4.1 чертежът може да се отвори в нов прозорец! В новата версия могат да се направят температурни изчисления за табла до 1600А.

Предимства

 • Проектиране съгласно EN 61439: Проверката на загубата на мощност (разсейваната енергия) на проектираното от Вас табло съгласно IEC TR 60890, отговаря на стандарт EN 61439 (този стандарт трябва да бъде спазван при всяко ново и преработено табло), като по този начин се осигурява надеждност.
 • Динамично изчисление на температурата: При проектирането на електрически табла, софтуера извършва текущо изчисление и проверка на температурата вътре в таблото. Топлинните изчисления се извършват съгласно стандарт EN 61439. Софтуера разграничава и разделя изчисленията до 630А и тези от 630А до 1600А. За приложения от 630А до 1600А изчисленията се извършват на нива според височината на таблото. Schrack Design прави проверка за изпълнение на условията в даденото ниво на таблото, където е поставен дадения компонент. В допълнение предоставя графична визуализация, като оцветява в различен цвят даденият компонент, дали мястото на което е поставен отговаря на температурата или не.
 • Автоматично предложение на табло: Въз основата на избраното оборудване, Schrack Design предлага подходящо табло, което да отговаря на размерите на апаратурата и няма да доведе до прегряване спрямо температурните изчисления.
 • Автоматично изчисление на вентилацията: Ако максимално допустимата температура вътре в таблото е надвишена е възможно към таблото да се добави и подходяща вентилация. Въз основа на избраното табло и апаратура, Schrack Design автоматично предлага подходяща вентилация, която да отговаря на предписаните изисквания по стандарт.
 • Автоматично изчертаване на многолинейна схема: Спрямо създадената фасада (и оформление) на таблото, Schrack Design може автоматично да изчертае многолинейна схема на таблото (за някои определени продукти).
 • Създаване на документация на таблото: Всички необходими данни, информация за обекта/таблото, изпълнител, възложител, всички избрани продукти, потвърждение за температурните изчисления, както и етикет на таблото са удобно събрани в един документ готов за печат.
 •  Отпечатване на етикет на готовото табло: Можете лесно разпечатате етикет на проектираното от Вас табло и да го залепите на готовото изделие.
 • Списък с позициите в таблото: Списъкът на позициите в схемата свързва каталожния номер на продукта и мястото му в еднолинейната схема, което улеснява монтажа и в последствие поддръжката на таблото. 
 • Лесна поръчка на апаратурата в таблото: Лесно и бързо може да добавите към потребителската кошница в нашият онлайн магазин, използваните от Вас продукти в конкретния проект. От Вашият профил в онлайн магазина на Schrack Technik може да изготвите и оферта, която да приложите към Вашият проект.  

Можете да изтеглите Schrack Design безплатно от нашия уебсайт. След успешна инсталация, софтуера актуализира продуктовата база данни и е готов за създаване на Вашия първи проект.

Ако все още нямате акаунт, можете да го създадете сега:

Регистрирай се


Ако сте вече регистриран потребител:

 • Селективност
 • Макрос
 • Шаблони със собствени табла
 • Подобрение на полето за търсене
 • Изглед на вратата на таблото
 • Копиране с начална точка
 • Възможна регистрация директрно в софтуера
 • Възстановяване на паролата в програмата
 • Грешките в софтуера са премахнати (няколко избрани елемента се преместват по различен начин, чрез копиране на терминалите - грешна номерация ...)
 • Автоматично изчертаване на еднолинейна и многолинейна схема 
 • Отваряне на чертежа в отделен прозорец за по-лесна работа на два екрана
 • Експорт в Excel - две възможности
 • Импортирането от .csv файл улеснява подготвянето на определени части от проекта
 • Регулирането на позицията на монтаж при замяна на продукт става автоматично
 • Таблицата с контактите на контакторите в схемата улеснява търсенето на контактите в схемата
 • Предложение за автоматично разделяне на списъка на използваните материали
 • Предложение за подходяща вентилация за избраната апаратура и табло
 • Автоматично изчертаване на многолинейна схема
 • Join - автоматично прекъсване на линията. Софтуера продължава типа на линията към която е свързана
 • Блок редактор както в еднолинейна/многолинейна схема така и в изглед фасада
 • Избор между формат А4 и А3
 • Избор на собствена подредба на страниците от документацията
 • Задаване на собствени преки пътища за по-бърза работа
 • Импортирането и експортирането на собствени продукти, позволява повече хора да ползват софтуера по по-удобен за тях начин
 • Топлинни изчисления за табла до 1600 А
 • Взема се под внимание нагряването в таблото и от окабеляването вътре в таблото
 • Ново навигиране при изчертаването на схеми
 • Въвеждане на свои собствени компоненти (директно или чрез .csv файл)
 • Корекция на шрифта
 • CE Декларация за съответствие
 • Вмъкване на снимки в чертежа
 • Възможност за остойностяване на чертежа
 • Обработка на връзки свързани последователно или едина над друга
 • Корекция на дължината на шините при термични изчисления

Базата данни съдържа над 10 000 продукта, които могат да бъдат използвани за проектиране и асемблиране на електрически табла. Започнете Вашият проект като изберете табло и продължете да добавяте всички необходими елементи ит базата данни. Може да редактирате необходимите Ви количества в листа с продуктите.

Създаване на списък с артикули

Може да създадете един или повече разделителя в списъка с продукти. Само с няколко клика може добавите продукт, да го замените, да промените количеството и разбира се да зададете конфигуриран от Вас разделител.

Изчертаване на фасада

С влачене може да поставите избраните продукти, които са част от раделителя, в прозореца за изчертаване. Поставете индивидуални продукти и проектирайте фасадата на Вашето електрическо табло.

Създайте еднолинейна или многолинейна схема на Вашето табло. С влачене (drag and drop) поставете продуктите, които са част от разделителя в прозореца за изчертаване. Няколко различни функции осигуряват прецизното изчертаване на схеми. Например изводите могат лесно да се завършват или да се вмъкне подходящ текст.

Температирни изчисления

Проверява се дали проекта отговаря на стандартите и дали компонентите трябва да бъдат коригирани, с кликване върху "Термични изчисления". Околната температура и мястото на монтаж на таблото може допълнително да се избере. Извършвайки тези проверки Вие сте покривате условията за сигурност.

  EN61439 принтиране на отчет

  Само с две кликвания може да принтирате документация за Вашето табло в съответствие с IEC TR 60890. Документацията включва фронтален изглед на таблото, свързващи схеми, списък с артикулите и проверки в съответствие с IEC 890 + A1. Етикета на електрическото разпределително табло е също на разположение в документацията.

  Поръчка на необходимите артикули

  Когато схемата на таблото бъде изчертана окончателно и фасадата бъде подредена съгласно стандартите, лесно може да поръчате всички Schrack продукти през нашият онлайн магазин. С кликване върху количката, Вие създавате списък с продукти за поръчка или оферта във Вашият персонален Schrack Technik акаунт.

  По време на работа на електрическото оборудване, част от електроенергията се превръща в термична енергия (топлина). Електрическите загуби нагряват таблото и оборудването вътре в него. Оборудването трябва да работи постоянно в температурни условия на околната среда определени от производителя. Околната температура на оборудването в таблото зависи от мощността и загубите в топлина, и в голяма степен от повърхността на таблото чрез която топлината се разсейва. 

  Топлинните загуби създадени от разпределението и електрическата инсталация зависят от няколко фактора: ефективната площ на външните части, инсталираните компоненти и начина и мястото на инсталиране на таблото. Свободностоящите табла разсейват по-голямо количество топлина спрямо табло монтирано на стена или в ниша. Предписаните условия и калкулации за това как да се пресметне ефективната повърхност на таблото зависеща от мястото му на монтаж е уреголирана в съответствие с стандарт IEC TR 60890 и е основата за покриване на EN 61439.